SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

En aquest apartat trobaràs informació variada sobre problemàtiques ambientals, bones pràctiques, enllaços d'interès, etc. relacionats amb la generació i la gestió de residus.