Es prorroga un any el contracte de neteja i recollida de residus del municipi

Es prorroga un any el contracte de neteja i recollida de residus del municipi4 d'agost de 2020

El darrer Ple municipal va aprovar per unanimitat de tots els grups la pròrroga del contracte del servei de recollida de residus, neteja viària i suport al manteniment de parcs i jardins públics, prestat per Fomento de Construcciones y Contratas S.A.

L'actual contracte finalitzava l'octubre d'aquest any, i ara s'ha prorrogat fins a l'octubre de l'any 2021. La pròrroga podrà ser rescindida anticipadament per part de l'Ajuntament, amb previ avís de tres mesos. 

Implantació del sistema de recollida porta a porta

La pròrroga servirà per acabar de preparar la posada en marxa del nou sistema de recollida selectiva porta a porta, que s'implantarà de manera mancomunada amb l'Ajuntament de Maó durant l'any vinent, a través del Consorci de Residus de Menorca.

El nou sistema de recollida porta a porta permetrà augmentar els nivells de reciclatge al municipi, i fer front a un dels principals problemes de la nostra societat, com és el de la generació de residus.