Història del Poble des Castell

La historia del poble des Castell, es remunta al segle XVI, tot i coincidint amb l'assalt i s'aqueix del pirata otomà Keir Eddin barba-rossa (*), fet produït el 1535. De resultes d'aquest succés, l'Emperador Carles I d'Espanya i V d'Alemanya (**), decretà per Reial ordre de 13 de juliol de 1.554 l'edificació d'una fortalesa a la boca del Port de Maó per a la seva defensa. Els terrenys elegits foren la possessió de “Torre d'en Serra” propietat de Pau Serra, jurat maonès.

 

(*)   (**) 

 

Fou tan important l'edificació d'aquest Castell anomenat "de Sant Felip", que hi participà gent de tota l'illa; picapedrers, paletes, fusters i obrers de totes manes. Aquestes persones hi feien tota la setmana treballant i això va fer que s’edifiquessin barraques als voltants de l'obra per a passar-hi la nit, aquestes barraques amb el temps es convertiren en cases i les cases en poble com veurem tot seguit.


A aquest nucli poblat se'l denominà “Raval del Castell de Sant Felip” i es trobava just a les portes de la fortalesa, la població que habitava el poble eren les famílies dels soldats i els propis militars que defensaven el Castell.

Els historiadors locals hi coincideixen, ja que si primer els allotjaren dins del castell molts d'ells eren soldats casats i prest hi va faltar espai per allotjar a les seves famílies, d'aquesta manera aprofitaren les edificacions dels obrers, abans esmentats, per a convertir-les en cases. Amb el temps l'expansió urbanística arribà a l'extrem que des de les teulades de les cases quasi es podien tocar les parets de la fortalesa, tant es així que el 1.679 es procedeix a l'enderrocament de les cases que estaven més pròximes al castell i es forma d'aquesta manera una petita esplanada entre la fortalesa i les cases. Tot i així la manca d'allotjaments, perpetrà que es reconvertíssin altre vegada més cases, ofegant novament l'entrada de la fortalesa. Al 1.685, ja hi residien unes 3000 persones.


A principis del segle XVIII, es desferma la guerra espanyola per a la successió a la corona la qual va enfrontar a austriacistes i borbònics en una guerra fratricida. Menorca no es quedarà al marge i el Raval també hi jugarà el seu paper quan al 1709 els austriacistes fan servir la coberta per atacar el Castell. Aquest primer enfrontament i posterior atac britànic 1713 (que derivà en la primera dominació britànica de Menorca), van ser dos fets prou convincents perquè, a partir del 1.719, es traslladés el Raval 500 passes més lluny, per intentar evitar que s'aprofitessin les cases com a eventual murada per a tornar a atacar la fortalesa.

Durant la primera dominació Britànica de Menorca (1.713-1756), no minvaren els privilegis dels habitants del Raval, sinó que en serà un benefici, les intencions dels nouvinguts era la d'arrasar aquest nucli per lo molt perjudicial que era per a la seguretat de la fortalesa i perquè els seus habitants havien estat fidels als borbònics.


El cas es que el nou Raval (com es denominà a partir d'ara) torna a créixer desmesuradament ja que estaria habitat pels “Ravalencs” i per les famílies dels soldats nouvinguts. Així arribem al 1.756 i Europa es troba immersa dins la guerra dels set anys, França decideix la invasió de Menorca, i altre vegada el Raval jugua el seu paper. Les cases tornen a servir com a murada per atacar el Castell, presa l'illa, les autoritats franceses si be estan convençudes que el raval ha de ser enfonsat no ho porten a la practica per falta d'allotjament de les nombroses tropes.

Finalment Menorca torna a Anglaterra per la pau de Paris del 1763, i ara sí, a partir del 4 de febrer 1.771 després de la publicació del Band del general Moystin i havent-se ja traçat la nova població a l'actual ubicació, segons disseny de l'enginyer Mackellar, els pobladors del Raval son obligats a colonitzar la nova “Georgetown” en honor al Rei Jordi III de la Gran Bretanya, nom que li fos canviat el 1.782 per “Villa Real de Carlos III” Villacarlos, i a partir del 1.989, recobrà la denominació popular des Castell.