L'Ajuntament posa en marxa una línia d'ajuts econòmics adreçats als establiments afectats per l'estat d'alarma

L'Ajuntament posa en marxa una línia d'ajuts econòmics adreçats als establiments afectats per l'estat d'alarma2 de juny de 2020

L'Ajuntament des Castell posarà en marxa una línia d'ajuts econòmics adreçats als establiments que s'han vist afectats per l'estat d'alarma, circumstància aquesta que els ha provocat una pèrdua econòmica derivada de la crisi ocasionada per la covid-19. 

La finalitat d'aquests ajuts és aportar recursos econòmics als titulars dels establiments d'activitats no essencials, per tal de contribuir a la reactivació de les empreses, al manteniment del teixit comercial i empresarial des Castell i a l'impuls de la promoció i dinamització del sector.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Podran sol·licitar l'ajut econòmic les persones físiques o jurídiques, en qualsevol de les formes reconegudes, titulars d'establiments d'activitats no essencials, obligats a cessar l'activitat o a no iniciar-la, en compliment del que s'estableix en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma.

QUANTIA DE L’AJUT 

1. Per als establiments oberts tot l'any: 700 euros

2. Per als establiments de temporada: 350 euros

A l'efecte de determinar la quantia, s'entén per establiments de temporada aquells que la seva activitat i obertura al públic sigui inferior a 8 mesos a l'any. Aquest fet s'acreditarà segons alta IAE de l'any 2019.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà a la publicació de la convocatòria de les bases en el BOIB*. El termini de presentació de sol·licituds serà improrrogable.

*ACTUALITZACIÓ: el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al 26 de juny.

OBLIGACIONS I COMPROMISOS 

Les persones beneficiàries de l'ajuda econòmica hauran de comprometre's a realitzar alguna de les següents campanyes: de promoció comercial, implantar el comerç electrònic, servei a domicili, promoció del producte local, adoptar petites mesures de sostenibilitat ambiental i adhesió a programes de certificació de qualitat.

PODEU CONSULTAR LES BASES COMPLETES DE LA CONVOCATÒRIA AL FINAL D'AQUESTA PÀGINA. 

Si teniu dubtes, podeu telefonar, en horari de matí, al Servei d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament des Castell: 971 36 51 93 (heu de demanar per Jéssica López).

 

 
Ajuntament des Castell