Agenda Local 21Què és?


L’ Agenda Local 21 és un programa de gestió municipal, que a partir de la participació ciutadana, treballa per la sostenibilitat i millora de la qualitat de vida del municipi. Un Pla d’Acció defineix els objectius ambientals, econòmics i socials que el municipi ha de tirar endavant.

Tothom que vulgui hi pot participar, tant de manera individual com col·lectiva (entitats, organitzacions, associacions, ...). Periòdicament els ajuntaments organitzen tallers de participació ciutadana on qualsevol ciutadà pot dir la seva i on es discuteixen i es prenen decisions sobre accions a portar a terme per treballar cap a la sostenibilitat del municipi.

L’ Agenda Local 21 a Menorca

L'any 2001, els vuit municipis de Menorca, amb el suport del Consell Insular de Menorca, van inciar el procés de les Agendes Locals 21, signant els Compromisos d'Aalborg.

Durant el 2002 i 2003, diferents empreses consultores van elaborar les auditories i diagnòsis ambientals de cada municipi, i es van redactar els Plans d'Acció Ambientals Municipals (PAAMs). El 2004, aquests PAAMs van ser aprovats pels respectius Plens Municipals i van ser validats pel Comitè Insular d'Agenda Local 21 i ratificats per la Comissió Balear de Medi Ambient.

Des de 2005, un cop formats els tallers de participació ciutadana, els diferents ajuntaments han anat executant els projectes del PAAM. El 2007 es va decidir de manera conjunta entre tots els ajuntaments i el Consell Insular iniciar la revisió dels PAAMs i adherir-se als Compromisos d'Aalborg+10.

 Compromisos d'Aalborg

L’ Agenda Local 21 a es Castell
El Ple de l'Ajuntament des Castell va aprovar el 25 de març de 2009 el nou PAAM pels anys 2009-2012. Aquest nou PAAM va ser ratificat per la Comissió Balear de Medi Ambient el 29 de maig de 2009. El procés de revisió del PAAM es va iniciar amb l'adhesió per part de l'ajuntament als Compromisos d'Aalborg+10, el 28 de novembre de 2007. A partir d'aquell moment es va encetar un període de recepció de propostes per part dels ciutadans, com a suggerències a incloure en el nou PAAM.

Sha renovat el grup de treball a l'Agenda Local 21 de  l'Ajuntament des Castell: La Presidenta és Veronica Cabrera i la secretària Jara Febrer.

Actes de l'Agenda Local 21 des Castell:

 

ANY 2020   ANY 2019                               ANY 2018 ANY 2017 ANY 2016
Acta de l'Agenda Local 21 (29-01-2020) Acta de l'Agenda Local 21 (23-01-2019) Acta de l'Agenda Local 21 (14-11-2018) Acta de l'Agenda Local 21 (22-11-2017) Acta de l'Agenda Local 21 (07-03-2016)
   Acta de l'Agenda Local 21 (27-03-2019) Acta de l'Agenda Local 21 (26-09-2018) Acta de l'Agenda Local 21 (25-10-2017) Acta de l'Agenda Local 21 (25-05-2016)
   Acta de l'Agenda Local 21 (22-05-2019) Acta de l'Agenda Local 21 (27-06-2018) Acta de l'Agenda Local 21 (27-09-2017) Acta de l'Agenda Local 21 (13-07-2016)
   Acta de l'Agenda Local 21 (25-06-2019) Acta de l'Agenda Local 21 (25-04-2018) Acta de l'Agenda Local 21 (21-06-2017)  
   Acta de l'Agenda Local 21 (02-10-2019) Acta de l'Agenda Local 21 (21-03-2018) Acta de l'Agenda Local 21 (17-05-2017)  
   Acta de l'Agenda Local 21 (20-11-2019) Acta de l'Agenda Local 21 (24-01-2018) Acta de l'Agenda Local 21 (10-04-2017)  
      Acta de l'Agenda Local 21 (15-03-2017)  
      Acta de l'Agenda Local 21 (18-01-2017)   Altres dades


 Tríptic informatiu

AGENDA URBANA ESPANYOLA:

Agenda Urbana Espanyola 02.10.2018

Resolució aprovada per l'assambela General 25 setembre 2015 ONU

Agenda Urbana Espanyola 2019

Primera revisió del Pla d'Acció Ambiental Municipal des Castell:

 Indicadors clau 2008
 Doc.1 Document base per a la revisió
 Doc.2 Actualització de dades ambientals
 Doc.3 Pla de participació 2009-2012
 Doc.4 Pla d’actuació 2009-2012
 Doc.5 Pla de seguiment 2009-2012