Ple extraordinari de l’Ajuntament des Castell

DIA: Dijous 28 juliol 2016
HORA: 14:15.
LLOC: Sala de Plens de l'Ajuntament.
ACTIVITAT: Ple extraordinari de l'Ajuntament des Castell, amb el següent ordre del dia:

PRIMER.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

SEGON.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL SEGON TRIMESTRE 2016 I INFORME DE MOROSITAT DEL SEGON TRIMESTRE 2016

TERCER.- DONAR COMPTE DE LA COMUNICACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST DEL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2016.

QUART.- INICI DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PÚBLICS DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS, SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS PÚBLICS

CINQUÈ.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DETERMINACIÓ DELS DOS DIES FESTIUS EN L’ÀMBIT DEL MUNICIPI DES CASTELL PER A L’ANY 2017

SISÈ.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI DES CASTELL

SETÈ.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I L’AJUNTAMENT DES CASTELL PER AL FINANÇAMENT DE PROGRAMES DELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS ANY 2016.

VUITÈ.- RATIFICACIÓ ACORD JGL DE DATA 24/06/2016 RELATIU APROVACIÓ DESPESA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DES CASTELL I EL CONSELL INSULAR DE MENORCA PER A LA MILLORA DE LA CTRA. ME-6 SANT LLUÍS – ES CASTELL, TRAM TREBALÚGER

NOVÈ.- CONTROL D’ÒRGANS; FISCALITZACIÓ; PROPOSICIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I PORTAVEUS; PREGUNTES I MOCIONS

DESÈ.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS D'ALCALDIA

ONZÈ.- TORN D’URGÈNCIA

DOTZÈ.- PRECS I SUGGERIMENTS

TRETZÈ.- ESCRITS I COMUNICATS.

 
Enllaços Relacionats
Convocatòria

Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell