Análisis físico-químicos y microbiológicos del agua 2016

caption
Anàlisis
2018

caption
Data Mostra
12/01/2016 Xarxa Trepucó
12/01/2016 Xarxa Seoane
12/01/2016 Xarxa Trebalúger
12/01/2016 Dipòsit Trepucó
16/02/2016 Xarxa Trepucó
16/02/2016 Xarxa Seoane
16/02/2016 Xarxa Trebalúger
16/02/2016 Dipòsit Trepucó
16/02/2016 Dipòsit Seoane
17/02/2016 Dipòsit Tebalúger
08/03/2016 Xarxa Seoane
08/03/2016 Xarxa Trebalúger
08/03/2016 Xarxa Trepucó
05/04/2016 Dipòsit Trepucó
05/04/2016 Dipòsit Seoane
05/04/2016 Dipòsit Tebalúger
12/04/2016 Xarxa Seoane
12/04/2016 Xarxa Trepucó
12/04/2016 Xarxa Trebalúger
17/05/2016 Xarxa Seoane
17/05/2016 Xarxa Trepucó
17/05/2016 Xarxa Trebalúger
27/05/2016 Pous: Escoles d'Es Castell, Trepucó 1, Trepucó 2, Trepucó 3 i Horitzó
07/06/2016 Xarxa Seoane
07/06/2016 Xarxa Trepucó
07/06/2016 Xarxa Trebalúger
05/07/2016 Xarxa Seoane
05/07/2016 Xarxa Trepucó
05/07/2016 Xarxa Trebalúger
19/07/2016 Dipòsit Trepucó
02/08/2016 Xarxa Seoane
02/08/2016 Xarxa Trebalúger
02/08/2016 Xarxa Trepucó
09/08/2016 Dipòsit Trepucó
06/09/2016 Xarxa Seoane
06/09/2016 Xarxa Trepucó
06/09/2016 Xarxa Trebalúger
25/10/2016 Pou Trepucó 3
25/10/2016 Pou Son Vilar 1
25/10/2016 Pou Son Vilar 2
25/10/2016 Xarxa Seoane
25/10/2016 Xarxa Trebalúger
02/11/2016 Xarxa Trepucó
08/11/2016 Pou Seoane
08/11/2016 Pou Trebalúger 2
08/11/2016 Xarxa Trepucó
10/11/2016 Pou Trebalúger 1
15/11/2016 Dipòsit Trepucó
15/11/2016 Xarxa Seoane
15/11/2016 Xarxa Trebalúger
13/12/2016 Xarxa Seoane
13/12/2016 Xarxa Trebalúger
13/12/2016 Xarxa Trepucó
13/12/2016 Sortida Dipòsit
13/12/2016 Sortida Estació de Tractament d'aigua potablea