Període de cobrament de l'Impost sobre vehicles tracció mecànica de l’exercici 2017

DIA: del 15 de març al 15 de maig de 2017
HORA: de dilluns a divendres, en l’horari d’atenció al públic d’aquest Ajuntament.
LLOC: Oficina Municipal de Recaptació, plaça Esplanada, 5, i en les entitats bancàries col·laboradores, “LA CAIXA”, “BMN SA NOSTRA”, “SCH” , “BANCA MARCH” i “BBVA” .
ACTIVITAT: Període de cobrament en voluntària de l'Impost sobre vehicles tracció mecànica de l’exercici 2017, procedint, transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell