Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència
Ràdio

Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de Suggerències


Comerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música

Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

 Relació de llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament.

PLANTILLA DE PERSONAL MUNICIPAL 2019
 

DENOMINACIÓ GRUP NIVELL NÚMERO VACANTS OCUPADES PRESSU-POSTADES OBSERVACIONS

     1. PERSONAL FUNCIONARI

 

          1.1 FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
 
Secretaria A1 24 1 1 1 1
 

Intervenció

A1 24 1 1 1 1
 
Tresoreria A1 22 1 1 1 1
 

          1.2 FUNCIONARIS DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Arquitecte Municipal A1 24 1 1 0 0
 
Administratiu-Tresoreria C1 14 1 0
 
1 1
 
Recaptador C1 14 1 1 0 0
 
Administratiu C1 14 1 1 0 0 Promoció interna
Auxiliar Administratiu C2 12 10 1 10 10 1 Excedència
Policia 2ª Activitat C1 15 3 0
 
3 3 Tasques Administratives
Sergent 2ª Activitat A2 22 1 0
 
1 1 2ª Activitat sense destinació

     B) SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS

          B.1 Policia Local i els seus Auxiliares
 
Sergent A2 22 1 1 0
 
0
 

 
Oficial C1 17 3 0 3 3
 
Policia C1 16 1 0
 
1 1
 
Policia C1 15 12 4 11 12 2 Excd.+1CCSS
Policia-Oficial 2ª Activitat C1 17 1 0
 
1 1 Tasques Administratives amb destinació

          B.2 Personal d'oficis
 

 

 

 

 

 

 

 
Operari Neteja E 10 3 1 3 3  
               TOTAL

42 13 37 38
Les places de Conserge-Notificador, Tasques administratives i Inspector d'Obres poden ser ocupades per Policies locals en segona Activitat
 

     2. PERSONAL LABORAL

          2.1 PERSONAL LABORAL FIXE
 
Arquitecte
 

 
1 1 1 1
 
Psicòloga
 

 
1 1 1 1
 
Ingenieria     1 1 0 1  1/2 jornada
Tècnic mediambiental     1 1 1 1  
Coordinador Esports
 

 
1 0
 
1 1
 
Treballadora Social
 

 
2 2 2 2
 
Educadora Social
 

 
1 1 1 1
 
Bibliotecària
 

 
1 0
 
1 1  
Encarregat Brigada i Magatzem
 

 
1 1 1 1
 
Mestre Escola Infantil
 

 
1 1 1 1
 
Educador Escola Infantil
 

 
6 4 5 6  
Delineant
 

 
1 0
 
1 1
 
Administratiu Biblioteca i Arxiu
 

 
1 1 0 0 Jornada reduïda
Professors Ateneu
 

 
2 2 2 2 2 Temps parcial
Administratiu
 

 
1 0
 
1 1
 
Electricista
 

 
1 1 1 1
 
Conductor Vehicles
 

 
1 1 0 0 1 Jornada reduïda
Oficial Obres
 

 
4 2 4 4 1 Promoció interna
Oficial Obres i Manteniment
 

 
1 0
 
0 0 1 Excedència
Oficial Jardineria
 

 
2 1 2 2
 
Aux. Administratiu
 

 
9 8 9 9 1 Jornada reduïda
Aux. Administratiu Recepcionista     1 1 1 1  
Treballador Familiar
 

 
6 3 6 6 3 a jornada reduïda 20h
Aux. de SAD
 

 
1 1 1 1 1 Jornada reduïda
 
Conserge
 

 
4 2 4 4 2 treballador discapacitat
Peó Manteniment Poliesportiu
 

 
1 0
 
1 1
 
Peó Manteniment Camp Futbol
 

 
1 1 1 1 1/2 jornada
Peó jardineria
 

 
2 2 2 2
 
Peó obres
 

 
3 3 2 2
 
Peó Manteniment Cementiri
 

 
1 0
 
1 1
 
Operaris Neteja Escoles
 

 
6 6 6 6
 
               TOTAL

66 48 60 62

     3. PERSONAL EVENTUAL

Cap personal previst
 

 
0 0 0 0
 
               TOTAL

0 0 0 0 Retribucions dels treballadors 2018 (Batlles i Regidors)
 Retribucions dels treballadors 2018 (Funcionari General)
 Retribucions dels treballadors 2018 (General de Personal Laboral de Conveni i Assimilat)
 Retribucions dels treballadors 2018 (Policia i Extinció d'Incendis)

 
 

 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell