Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

Pla Anual Normatiu 2018

Iniciatives previstes per l'any 2018

1.- Modificació de l'Ordenança núm. B.01: Assistència benèfic-sanitària.
2.- Modificació del text refós Ordenança núm. B.02 de Policia i Bon Govern.
3.- Modificació de l'Ordenança núm. B.12 Reguladora dels horaris de tancament d'establiments i espectacles públics i activitats recreatives.
4.- Modificació de l'Ordenança núm. B.18 per regular l'exercici de la venda ambulant o sedentària.
5.- Pla especial d'infraestructures de Trebalúger
6.- Modificació del sistema d'actuació de Cala Sant Esteve.
7.- Modificació del sistema d'actuació de Trebalúger.
8.- Modificació Ordenança 1.14 reguladora de la taxa pels serveis municipals d'ensenyament, cultura, esports i esbarjo.


1.- Modificació de l'Ordenança núm. B.01: Assistència benèfic-sanitària.
 

ÀREA: SERVEIS SOCIALS.
Objectius:
Instruments/activitats: Modificació de l'Ordenança núm. B.01: Assistència benèfic-sanitària.
Responsable: Serveis Socials
Costos/recursos: Pròpies de l'àrea

 

 
2.- Modificació del text refós Ordenança núm. B.02 de Policia i Bon Govern.
 

ÀREA: POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL
Objectius:
Instruments/activitats: Modificació de l'Ordenança núm. B.01: Assistència benèfic-sanitària.
Responsable: Policia Local i Protecció Civil
Costos/recursos: Pròpies de l'Àrea


3.- Modificació de l'Ordenança núm. B.12 Reguladora dels horaris de tancament d'establiments i espectacles públics i activitats recreatives.
 

ÀREA: COMERÇ I TURISME
Objectius:
Instruments/activitats: Modificació de l'Ordenança núm. B.12 Reguladora dels horaris de tancament d'establiments i espectacles públics i activitats recreatives.
Responsable: Comerç i Turisme
Costos/recursos: Pròpies de l'Àrea


4.- Modificació de l'Ordenança núm. B.18 per regular l'exercici de la venda ambulant o sedentària.
 

ÀREA: COMERÇ I TURISME
Objectius:
Instruments/activitats: Modificació de l'Ordenança núm. B.18 per regular l'exercici de la venda ambulant o sedentària.
Responsable: Comerç i Turisme.
Costos/recursos: Pròpies de l'Àrea


5.- Pla especial d'infraestructures de Trebalúger.
 

ÀREA: URBANISME
Objectius:
Instruments/activitats: Pla especial d'infraestructures de Trebalúger.
Responsable: Urbanisme
Costos/recursos: Pròpies de l'àrea


6.- Modificació del sistema d'actuació de Cala Sant Esteve.
 

ÀREA: URBANISME
Objectius:
Instruments/activitats: Modificació del sistema d'actuació de Cala Sant Esteve.
Responsable: Urbanisme
Costos/recursos: Pròpies de l'àrea 


7.- Modificació del sistema d'actuació de Trebalúger.
 

ÀREA: URBANISME 
Objectius:
Instruments/activitats: Modificació del sistema d'actuació de Trebalúger.
Responsable: Urbanisme
Costos/recursos: Pròpies de l'àrea


8.- Modificació Ordenança 1.14 reguladora de la taxa pels serveis municipals d'ensenyament, cultura, esports i esbarjo.
 

ÀREA: ECONÒMICA
Objectius:
Instruments/activitats: Modificació Ordenança 1.14 reguladora de la taxa pels serveis municipals d'ensenyament, cultura, esports i esbarjo.
Responsable: Intervenció.
Costos/recursos: Pròpies de l'Àrea.


El Pla anual normatiu de l’Ajuntament des Castell per a l’any 2018 fou aprovat en la reunió de la de la Junta de Govern Local de dia 15 de febrer de 2018.

DESCÀRREGA PLA ANUAL 2018


Pla Anual Normatiu 2017


Iniciatives previstes per l'any 2017


1.- Modificació del Reglament Orgànic Municipal.
 

2.- Modificació Reglament núm. B.3 del Servei Municipal de proveïment d'aigua.
 

3.- Modificació del Text Refós Ordenança núm. 1.11 que regula la taxa de servei de sanejament.
 

4.- Modificació del Text Refós Ordenança núm. 1.13 Fiscal reguladora de la taxa per subministrament domiciliari d'aigua.
 

5. Revisió Catàleg de Patrimoni Històric, Pla General.

 

 

1.- Modificació del Reglament Orgànic Municipal.

 

ÀREA: Governança i qualitat democràtica.

Objectius: Adaptació del ROM a la nova normativa. 

Instruments/activitats: Modificació del Reglament Orgànic Municipal.

Responsable: Secretaria

Costos/recursos: Pròpies de l'Àrea.
 


 

2.- Modificació Reglament núm. B.3 del Servei Municipal de proveïment d'aigua.

 

ÀREA: Governança i qualitat democràtica.

Objectius:

Instruments/activitats: Modificació del Reglament Orgànic Municipal.

Responsable: Secretaria

Costos/recursos: Pròpies de l'Àrea.
 3.- Modificació del Text Refós Ordenança núm. 1.11 que regula la taxa de servei de sanejament.

 

ÀREA: Governança i qualitat democràtica.

Objectius:  

Instruments/activitats:

Responsable: Secretaria

Costos/recursos: Pròpies de l'Àrea.
 


 

4.- Modificació del Text Refós Ordenança núm. 1.13 Fiscal reguladora de la taxa per subministrament domiciliari d'aigua.

 

ÀREA: Governança i qualitat democràtica.

Objectius:
Instruments/activitats:

Responsable: Secretaria

Costos/recursos: Pròpies de l'Àrea.
 


 

5.- Revisió Catàleg de Patrimoni Històric, Pla General.

 

ÀREA: Urbanisme

Objectius: Revisió Catàleg de Patrimoni Històric. Pla General.

Instruments/activitats:

Responsable: Urbanisme.

Costos/recursos: Pròpies de l'Àrea.
 


 

El Pla anual normatiu de l’Ajuntament des Castell per a l’any 2017 fou aprovat en la reunió de la de la Junta de Govern Local de dia 24 de març de 2017. 

 

 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell