L'IBESTAT, Institut d'Estadística de les Illes Balears, proporciona un seguit d’estadístiques que poden ser d'interès de la societat. L'accés al seu portal web permet gaudir d’un estudi detallat de la realitat als ciutadans, empreses i institucions des Castell, a través d'estadístiques públiques, organitzades per criteris d'objectivitat i rigor metodològic, que fan possible l'explotació de dades oficials.

Es Castell Municipi en Xifres és una eina important a l’hora de mantenir una actualització diària de la informació estadística. Permet complir amb l'objectiu de transparència de la informació per contribuir a la millora de la qualitat dels serveis públics del nostre municipi.

Accés a la informació de Es Castell en