Ball de Gegants i Pregó de ses Festes

Dia: 22 de juliol de 2017
Hora: 20:30
Lloc: Plaça Esplanada i Carrer Gran
Activitat: Ball dels Gegants en Jaume i na Roser a s'Esplanada.
A continuació es lliuraran els premis als guanyadors del concurs de Sant Jaume.
Nomentament des "Castellufa" de s'any.
Acte seguit, es celebrarà es Pregó de ses Festes a càrrec de F. Xavier Martin Martínez.
Després des pregó tindrà lloc es sopar de veïns des Castell, a n'es carrer Gran.