Passacarrers amb "Bon Ball Tenim"

Dia: 24 de juliol de 2017
Hora: 11:30
Lloc: Inici a la plaça Esplanada.
Activitat: Sortida del grup "Bon Ball Tenim" des de la plaça Esplanda per continuar amb un passacarres pes poble.