Missa solemne de Caixers

Dia: 25 de juliol de 2017
Hora: 11:00
Lloc: Esglèsia Parroquial del Roser