Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

Perfil de Contractant

L’ajuntament des Castell vol recordar a tots els interessats en contractar amb l’ajuntament, que el perfil del contractant és l’espai de difusió a través d’internet de l’activitat contractual, amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

En el perfil del contractant trobareu informació referent a l’activitat contractual de l’ajuntament des Castell, com ara les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a aquestes (plecs de clàusules administratives, plecs de prescripcions tècniques, convocatòries de meses de contractació, comunicació de documentació a esmenar, etc), així com els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general. 

Subastes i Licitacions (històric) Subastes i Licitacions (Plataforma de Contractació)
 

Modificacions de contractes


 

Exp.

Tipus contracte

Procediment

Descripció del contracte

Import adjudicació

Nom adjudicatari

Data
adjudicació


 


 


 


 


 


 


 


 
Pròrrogues de contractes

 

Exp.

Tipus
contracte

Procediment

Descripció del contracte

Import adjudicació

Nom adjudicatari

Data
adjudicació


 02/2017


 


 

Prorroga Contracte de concessió de la Gestió del Centre de dia des Castell
 


 117.600€


Serveis Sociasl Balears, SL


 27/02/2018 amb efectes a partir de maig 2018. 

 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell