Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
 

Plaç de presentació de les obres fins 5 d'abril

BASES CONCURS DE PINTURA SANT JORDI 2018


PARTICIPANTS: Podran participar-hi totes les persones que ho desitgin, qualsevol que sigui el seu lloc d’origen i/o residència.

TEMA: El tema serà lliure, així com la tècnica a emprar.

NOMBRE D´OBRES: Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres, que hauran de ser inèdites i no presentades a cap concurs ni exposició.

DIMENSIONS: Les mides no podran ser inferiors a 55 x 46 cm (10 F) ni superiors a 130 x 97cm (60 F) Hauran d’anar emmarcades amb un simple llistó i no s’admetran emmarcades amb vidre. Així com, hauran d’estar preparades adequadament per a ser penjades.

IDENTIFICACIÓ: Les obres poden anar signades. Rera l’obra s’hi farà constar: el nom, llinatges, adreça i telèfon de contacte del participant.

ADMISSIÓ: S’admetran totes les obres que compleixin el present reglament, i que es presentin fins el dia 5 d’abril, a Atenció Ciutadana de l’Ajuntament des Castell.

EL JURAT: Estarà integrat per tres persones, tres relacionades amb les arts, i l’ens organitzador, i es donaran a conèixer oportunament.

PREMI: S’atorgarà un únic premi de 800,00,- €. El premi podrà ser declarat desert en cas que el jurat així ho determini.

GUANYADOR: El nom del guanyador serà fet públic dia 22 d’abril. El veredicte serà inapel·lable i no s’acceptaran instàncies ni al·legacions al respecte.

PROPIETAT: L’obra premiada serà propietat de l’Ajuntament des Castell.

EXPOSICIÓ: L’Ajuntament organitzarà una exposició de la totalitat de les obres presentades, inclosa en el programa d’actes de la festivitat de Sant Jordi, i un cop acabada es podran retirar les obres no premiades durant els quinze dies següents, a les dependències del departament de Cultura, de 10:30 a 13:30 hores, que un cop transcorreguts els autors perdran tot dret a reclamar.

OBSERVACIONS: Totes les obres que es presentin i no s’ajustin a les presents bases, quedaran automàticament fora de concurs. Per a una millor recepció de les obres, es prega que siguin lliurades amb la deguda protecció. L’ens organitzador tractarà amb la màxima cura les obres presentades, i no es farà responsable dels deterioraments que per causes alienes s’hi produïssin. Qualsevol circumstancia no reflectida en les presents bases, serà resolt amb el criteri de l’ens organitzador.

 
Properes activitats GANGÀRIA Anar a l'agenda...
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell