Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
Pressupost 2017
caption
Pàgina general del Pressupost
  
CAP. RESUM CAPÍTOLS  IMPORT
   
1 DESPESES DE PERSONAL 3.255.451,81
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 1.641.586,61
3 DESPESES FINANCERES 43.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 465.887,00
  TOTAL DESPESES CORRENTS  5.405.925,42
6 INVERSIONS REALS 647.500,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 98.510,13
9 PASSIUS FINANCERS 275.000,00
  TOTAL DESPESES CAPITAL 1.021.010,13
  TOTAL DESPESES  6.426.935,55
1  IMPOSTS DIRECTES 3.760.294,55
2 IMPOSTS INDIRECTES 75.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 485.600,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.934.041,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10.000,00
  INGRESSOS CORRENTS 6.264.935,55
6 ALIENACIONS 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 162.000,00
9 PASSIUS FINANCERS 0,00
  INGRESSOS CAPITAL 162.000,00
  TOTAL INGRESSOS  6.426.935,55

  


 Pressupost 2017

  Memòria del projecte de pressupost de 2017
  Pressupost d'ingressos 2017
  Pressupost de despeses 2017
 Donar compte de l'enviament del pressupost 2017

  Execució del pressupost 4rt Trimestre de 2017
  Execució del pressupost 3r Trimestre de 2017
  Execució del pressupost 2n Trimestre de 2017
  Execució del pressupost 1r Trimestre de 2017

 


 

 
Ajuntament des Castell