Històric d'actes del Ple


 

Ordres del Dia i Actes de Ple 2018
caption
DATA ORDRE DEL DIA ACTA VÍDEO
15/02/2018   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta
 25/04/2018   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta
28/06/2018   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta
20/07/2018   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta
 27/09/2018   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta  
25/10/2018  Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta  
22/11/2018  Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta  
 22/11/2018  Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta   
 04/12/2018  Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta   

 Ordres del Dia i Actes de Ple 2017
caption
DATA ORDRE DEL DIA ACTA VÍDEO
27/02/2017   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta
03/04/2017   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta
25/05/2017   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta  
29/06/2017   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta
18/07/2017   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta   
21/09/2017   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta
19/10/2017   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta
 20/12/2017   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta
 Ordres del Dia i Actes de Ple 2016
caption
DATA ORDRE DEL DIA ACTA VÍDEO
04/02/2016   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta  
31/03/2016   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta  
28/04/2016    Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta  
30/05/2016    Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta  
30/06/2016   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta   
28/07/2016    Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta  
29/09/2016    Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta  
18/11/2016   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta  
 21/12/2016   Descarregar Ordre del Dia  Descarregar Acta  

 
Ordres del Dia i Actes de Ple 2015


caption
DATA ORDRE DEL DIA ACTA VÍDEO
26/02/2015   Descarregar Ordre del Dia   Descarregar Acta  
26/03/2015   Descarregar Ordre del Dia   Descarregar Acta  
27/04/2015   Descarregar Ordre del Dia 01   Descarregar Acta Ple Extraordinari 01  
27/04/2015   Descarregar Ordre del Dia 02   Descarregar Acta Ple Extraordinari 02  
10/06//2015   Descarregar Ordre del Dia   Descarregar Acta Ple Extraordinari  
13/06/2015   Descarregar Ordre del Dia   Descarregar Acta Ple Constitució Corporació  
03/07/2015   Descarregar Ordre del Dia   Descarregar Acta Ple Extraordinari  
30/07/2015   Descarregar Ordre del Dia   Descarregar Acta  
24/09/2015   Descarregar Ordre del Dia   Descarregar Acta  
29/10/2015   Descarregar Ordre del Dia   Descarregar Acta
24/11/2015   Descarregar Ordre del Dia   Descarregar Acta  
15/12/2015   Descarregar Ordre del Dia   Descarregar Acta Ple Extraordinari

Actes de Ple 2007-2014
caption
DATA ACTA   DATA ACTA   DATA ACTA   DATA ACTA
30/01/14  Descarregar Acta   31/01/13  Descarregar Acta   28/02/12  Descarregar Acta   26/01/11  Descarregar Acta
 27/02/14  Descarregar Acta    06/03/13  Descarregar Acta   29/03/12  Descarregar Acta   23/02/11  Descarregar Acta
27/03/14  Descarregar Acta   26/03/13  Descarregar Acta   24/04/12  Descarregar Acta   29/03/11  Descarregar Acta
29/04/14  Descarregar Acta   05/04/13  Descarregar Acta   10/05/12  Descarregar Acta   26/04/11  Descarregar Acta
29/04/14  Descarregar Acta   30/04/13  Descarregar Acta   26/06/12  Descarregar Acta   27/04/11  Descarregar Acta
18/06/14  Descarregar Acta   30/05/13  Descarregar Acta   31/07/12  Descarregar Acta   08/06/11  Descarregar Acta
12/08/14  Descarregar Acta   17/07/13  Descarregar Acta   25/09/12  Descarregar Acta   11/06/11  Descarregar Acta
25/09/14  Descarregar Acta   26/09/13  Descarregar Acta   30/10/12  Descarregar Acta   22/06/11  Descarregar Acta
30/10/14  Descarregar Acta   17/10/13  Descarregar Acta   12/12/12  Descarregar Acta   28/07/11  Descarregar Acta
27/11/14  Descarregar Acta   31/10/13  Descarregar Acta         27/09/11  Descarregar Acta
18/12/14  Descarregar Acta   28/11/13  Descarregar Acta         25/10/11  Descarregar Acta
      17/12/13  Descarregar Acta         25/10/11  Descarregar Acta
                  29/11/11  Descarregar Acta
                  29/12/11  Descarregar Acta

 
DATA ACTA   DATA ACTA  

DATA

ACTA

  DATA ACTA
27/01/10  Descarregar Acta   16/01/09  Descarregar Acta  

04/01/08

 Descarregar Acta

  03/01/07  Descarregar Acta
24/02/10  Descarregar Acta   27/01/09  Descarregar Acta  

16/01/08

 Descarregar Acta

  15/01/07  Descarregar Acta
24/03/10  Descarregar Acta   20/02/09  Descarregar Acta  

30/01/08

 Descarregar Acta

  31/01/07  Descarregar Acta
28/04/10  Descarregar Acta   27/02/09  Descarregar Acta  

11/02/08

 Descarregar Acta

  28/02/07  Descarregar Acta
31/05/10  Descarregar Acta   25/03/09  Descarregar Acta  

12/02/08

 Descarregar Acta

  28/03/07  Descarregar Acta
29/06/10  Descarregar Acta   30/03/09  Descarregar Acta  

27/02/08

 Descarregar Acta

  23/04/07  Descarregar Acta
22/07/10  Descarregar Acta   06/04/09  Descarregar Acta  

26/03/08

 Descarregar Acta

  18/05/07  Descarregar Acta
29/09/10  Descarregar Acta   29/04/09  Descarregar Acta  

30/04/08

 Descarregar Acta

  13/06/07  Descarregar Acta
27/10/10  Descarregar Acta   13/05/09  Descarregar Acta  

28/05/08

 Descarregar Acta

  16/06/07  Descarregar Acta
19/11/10  Descarregar Acta   19/05/09  Descarregar Acta  

13/06/08

 Descarregar Acta

  13/07/07  Descarrgera Acta
16/12/10  Descarregar Acta   25/06/09  Descarregar Acta  

19/06/08

 Descarregar Acta

  09/08/07  Descarregar Acta
16/12/10  Descarregar Acta   31/07/09  Descarregar Acta  

27/06/08

 Descarregar Acta

  03/09/07  Descarregar Acta
      26/08/09  Descarregar Acta  

07/07/08

 Descarregar Acta

  26/09/07  Descarregar Acta
      30/09/09  Descarregar Acta  

21/07/08

 Descarregar Acta 

  10/10/07  Descarregar Acta
      14/10/09  Descarregar Acta  

27/08/08

 Descarregar Acta

  29/10/07  Descarregar Acta
      28/10/09  Descarregar Acta  

24/09/08

 Descarregar Acta

  28/11/07  Descarregar Acta
      12/11/09  Descarregar Acta  

09/10/08

 Descarregar Acta

  03/12/07  Descarregar Acta
      25/11/09  Descarregar Acta  

29/10/08

 Descarregar Acta

     
      30/12/09  Descarregar Acta  

26/11/08

Descarregar Acta

     
           

19/12/08

 Descarregar Acta