Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

AJUDES I SUBVENCIONS. CURSOS DE FORMACIÓ.


SERVEI DE TUTORITZACIÓ PER LA AUTOOCUPACIÓ.
Crea la teva pròpia empresa (Servei gratuït ofert pel Consell Insular de Menorca)
   JOVES ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ


A quí es dirigeix?


- Persones en situació d'atur d'entre 16 i 30 anys
- Estar inscrit al SOIB com a demandant de feina i al Sistema Nacional de Garantia juvenil.

Què ofereix?

- Acompanyament personalitzat per a la maduració de la idea emprenedora.
- Informació sobre normativa, requisits i tràmits exigits per crear una empresa.
- Assessorament tècnic per a l'elaboració del pla d'empresa.
- Informació empresarial de suport: aspectes fiscals, laborals formes jurídiques, etc.
- Suport a la recerca de finançament: préstecs, avals financers, microcrèdits, ajuts, concursos.

On ho pots trobar?

- Maó: dimecres, dijous i divendres al Recinte Firal de Menorca. C/ Alqueria Cremada, s/n POIMA. Telf: 686.827.046
- Ciutadella: dilluns i dimerast a l'Edifica Sa Roqueta. C/ Bijuters, 36 (POICI) 07760. Telf: 686.827.046

Adreça electrònica: formació@cime.es

Cal sol·licitar cita prèvia.ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ 


A qui es dirigeix?

- Persones en situació d'atur d'entre 30 i 65 anys.
- Estar inscrit com a demandant de feina, amb especials dificultats d'ocupabilitat. 

Què ofereix?

- Acompanyament personalitzat per a la maduració de la idea emprenedora.
- Informació sobre normativa, requisits i tràmits exigits per crear una empresa.
- Assessorament tècnic per a l'elaboració del pla d'empresa.
- Informació empresarial de suport: aspectes fiscals, laborals formes jurídiques, etc.
- Suport a la recerca de finançament: préstecs, avals financers, microcrèdits, ajuts, concursos.

On ho pots trobar?

- Maó: dilluns, dimarts i dijous al Recinte Firal de Menorca. C/ Alqueria Cremada, s/n POIMA. Telf: 606.035.132
- Ciutadella: dimecrs i divendres a l'Edifica Sa Roqueta. C/ Bijuters, 36 (POICI) 07760. Telf: 606.035.132

Adreça electrònica: formació@cime.es

Cal sol·licitar cita prèvia.
 AJUTS I SUBVENCIONS

En aquest apartat podràs trobar informacíó relativa a ajuts i/o subvencions:

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 3 d’abril de 2019 per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i
determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics.


Termini:
21 de maig de 2019 (anunci ampliació termini)-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 29 de març de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promocionar l’ocupació autònoma cofinançada pel Fons Social Europeu, per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d’ Ocupació Juvenil; pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, i per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Termini:
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del tercer dia d’haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 6 de setembre de 2019.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 28 de març de 2019 per la qual es convoquen ajudes destinades a promoure la continuïtat de les empreses de les Illes Balears mitjançant la planificació dels processos de relleu empresarial i a promoure la millora en la gestió mitjançant plans d’empresa.

Termini:
El termini de presentació de sol·licituds, per a ambdós programes s’iniciarà a partir del tercer dia des de la data de publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i finalitzarà quan s’esgoti el pressupost destinat per a l’any 2019, i en tot cas en un termini de tres mesos des de la publicació de la convocatòria.

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 28 de març de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics destinats al foment i la difusió de l’economia i al suport a l’ associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d’empreses d’inserció.

Els terminis per presentar les sol·licituds són els següents:
- Programa I: un mes comptador a partir del tercer dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
- Programa II: quinze dies a partir del tercer dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de suport a les confraries de pescadors de les Illes Balears per a l’any 2019
Termini: 29 de març de 2019

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per a les associacions o federacions de confraries de pescadors de les Illes Balears, per a l’any 2019
Termini: 29 de març de 2019

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per l’any 2019, de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones amb limitacions específiques


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de convocatòria, per a l'any 2019, de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia
Termini: 30 d'abril de 2019

- ADMINISTRACIÒ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT
Resolució del conseller de Terriori, Energia i Mobilitat de 21 de desembre de 2018 per la qual s'aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la convocatòria pública de subvenicons per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i micoreòlica dirigida a particualrs, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials.
Termini: 28 de març de 2019.
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 31 d’octubre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar el retorn juvenil, cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4, i en un 50 % mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3.
Termini: - Per als fets subvencionables generats des del dia 01-09-2018 fins al dia 15-10-2018, deu dies comptadors des del tercer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta convocatòria.
                - Per als fets subvencionables generats des del dia 16-10-2018 fins al dia 15-10-2019, des del dia 01-11-2018 fins al dia 31-10-2019.


- ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA. FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)
Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per fomentar la producció de productes agrícoles de qualitat per al període 2018-2020
Termini:
      - 2a convocatòria: de l'1 al 30 de desembre de 2018.
      - 3a convocatòria: de l'1 al 30 de desembre de 2019.

- ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE MENORCA
Resolució del president de l'Associació Leader Illa de Menorca per la qual es modifiquen les bases de la convocatòria d'ajudes Leader illa de Menorca 2018-2019 publicades al BOIB nú. 104, del dia 23 d'agost de 2018.
Termini:
      - Any 2018: Fins 15 de desembre de 2018
      - Any 2019: 
            - 1a convocatòria: de l'1 de gener al 30 de juny de 2019.
            - 2a convocatòria: de l'1 de juliol al 15 de desembre de 2019.

CURSOS

En aquest apartat podràs trobar informacíó relativa a cursos:DESCÀRREGA PDF 
          


          

   

  

 

 
 

 
 


 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell