AJUTS, SUBVENCIONS I CURSOS DE FORMACIÓ.


SERVEI DE TUTORITZACIÓ PER LA AUTOOCUPACIÓ.
Crea la teva pròpia empresa (Servei gratuït ofert pel Consell Insular de Menorca)

 


JOVES ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ
 


A quí es dirigeix?


- Persones en situació d'atur d'entre 16 i 30 anys
- Estar inscrit al SOIB com a demandant de feina i al Sistema Nacional de Garantia juvenil.

Què ofereix?

- Acompanyament personalitzat per a la maduració de la idea emprenedora.
- Informació sobre normativa, requisits i tràmits exigits per crear una empresa.
- Assessorament tècnic per a l'elaboració del pla d'empresa.
- Informació empresarial de suport: aspectes fiscals, laborals formes jurídiques, etc.
- Suport a la recerca de finançament: préstecs, avals financers, microcrèdits, ajuts, concursos.

On ho pots trobar?

- Maó: dimecres, dijous i divendres al Recinte Firal de Menorca. C/ Alqueria Cremada, s/n POIMA. Telf: 686.827.046
- Ciutadella: dilluns i dimerast a l'Edifica Sa Roqueta. C/ Bijuters, 36 (POICI) 07760. Telf: 686.827.046

Adreça electrònica: formació@cime.es

Cal sol·licitar cita prèvia.

ITINERARIS INTEGRALS D'INSERCIÓ 


A qui es dirigeix?

- Persones en situació d'atur d'entre 30 i 65 anys.
- Estar inscrit com a demandant de feina, amb especials dificultats d'ocupabilitat. 

Què ofereix?

- Acompanyament personalitzat per a la maduració de la idea emprenedora.
- Informació sobre normativa, requisits i tràmits exigits per crear una empresa.
- Assessorament tècnic per a l'elaboració del pla d'empresa.
- Informació empresarial de suport: aspectes fiscals, laborals formes jurídiques, etc.
- Suport a la recerca de finançament: préstecs, avals financers, microcrèdits, ajuts, concursos.

On ho pots trobar?

- Maó: dilluns, dimarts i dijous al Recinte Firal de Menorca. C/ Alqueria Cremada, s/n POIMA. Telf: 606.035.132
- Ciutadella: dimecrs i divendres a l'Edifica Sa Roqueta. C/ Bijuters, 36 (POICI) 07760. Telf: 606.035.132

Adreça electrònica: formació@cime.es

Cal sol·licitar cita prèvia.DIRECTORI AGENTS DE POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ A MENORCADescàrrega del Directori


AJUTS I SUBVENCIONS:


En aquest apartat podràs trobar informacíó relativa a ajuts i/o subvencions:

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes, corresponents a l'any 2020, per al foment de la raça frisona a les
Illes Balears


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d’errades materials observats en l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 9 de juliol de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva de l’activitat industrial per a l’any 2020, així com la continuïtat d’empreses amb caràcter industrial afectades per la crisi de la COVID-19.

Termini: El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes. Aquest termini d'un mes començarà el desè dia natural comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 9 de juliol de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial per a l’any 2020.

Termini: El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes. Aquest termini d'un mes començarà el desè dia natural comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB.

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020 per la qual s’ aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT

Resolució de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat de 22 de juny de 2020 per la qual es
convoquen ajudes, amb caràcter d’urgència, pel procediment de registre d’entrada, per donar suport als professionals autònoms del sector cultural en el marc de la situació d’emergència de salut pública provocada per la pandèmia de COVID-19-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de suport al sector ramader davant la crisi provocada per la COVID-19

Termini: 15 de juliol

-CONSELL INSULAR DE MENORCA

Acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, de data 8.6.2020, relatiu l'aprovació de la
convocatòria i de les bases dels ajuts del CIM en motiu de la crisi derivada de la COVID-19 (exp. 03140-2020-000001)


Termini: Les sol·licituds es poden presentar a partir del setè dia hàbil de la publicació de la convocatòria i fins al 30 de setembre de 2020.

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 29 de maig de 2020 per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID 19

Termini: Fins 4 de juliol


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es convoquen les ajudes de l’any 2020 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021

Termini: Fins 31 de juliol


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per a mantenir el sector làctic davant la crisi provocada per la COVID-19.

Termini: Fins el 15 de juliol


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual es convoquen, per a l’any 2020, subvencions per a la cooperació entre agents per crear i
desenvolupar cadenes curtes de comercialització amb venda domiciliària.


Termini: Fins el 23 de juny-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització mitjançant accions de promoció per a l’any 2020.

Termini: Fins el 15 de juliol


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 10 de febrer de 2020 per la qual s’ aprova la convocatòria per a l’any 2020 d’ajuts als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa
amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’inversions productives i liquiditat.


Termini: 4 de desembre de 2020

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos
assumits per al foment de les races autòctones en perill d’extinció.


Termini: Consultar Base 6a.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos
assumits per al foment de la producció integrada.


Termini: Consultar Base 6a.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova, mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria, per a l’any
2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de pastures per a l’aprofitament de la ramaderia ecològica.


Termini: Consultar Base 6a.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova, mitjançant el procediment anticipat de despesa, la convocatòria, per a l’any
2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos assumits per al foment de l’agricultura ecològica.


Termini: Consultar Base 6a.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos
assumits per a la protecció de varietats autòctones en risc d’erosió genètica.


Termini: Consultar Base 6a.

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2020, de les ajudes per prorrogar els compromisos
assumits per al foment de la lluita biològica.


Termini: Consultar Base 6a.

-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de convocatòria, per a l'any 2020, de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la
ramaderia.


Termini: Fins el 15 de juny.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 23 de desembre de 2019 per la qual s’aprova, mitjançant el procediment de despesa anticipada, la
convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i
associacions empresarials.


El termini per presentar les sol·licituds s'inicia a partir del cinquè dia de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
i finalitza al cap de tres mesos des de la publicació d'aquesta Resolució en el Balears Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins al possible
exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.


Per a més informació podeu fer 'clic' al següent enllaç:

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3628364&coduo=2390767&lang=ca


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2019-2021, les ajudes per a inversions productives en aqüicultura.

El termini de presentació de sol·licituds per a la primera convocatòria serà des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al BOIB
fins al 31 de març del 2020. Per a les convocatòries següents, es podran presentar les sol·licituds en els terminis següents:
- 2a convocatòria: entre l'1 d'abril del 2020 i el 30 de setembre del 2020, ambdós inclosos.
- 3a convocatòria, entre l'1 d'octubre del 2020 i el 31 de març del 2021, ambdós inclosos.
- 4a convocatòria, entre l'1 d'abril del 2021 i el 30 de setembre del 2021, ambdós inclosos.


-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

Resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 14 d’octubre de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial.

Termini: 31 de desembre de 2020


-PREMIS EMPRENEDOR XXI

Bases 2019-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

Ordre del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del SOIB, de 11 d’octubre de 2019, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria d’ajuts puntuals per pal·liar els
impactes econòmics produïts pel concurs de creditors als treballadors vinculats a empreses incurses a un procés de creditors a conseqüència del concurs de creditors de l’empresa Thomas Cook.

Termini: El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals comptadors des de l'endemà de l'inici del procediment concursal i té una vigència màxima de quatre mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.-ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es convoquen les ajudes de l’any 2019 per al lloguer d’habitatges, en el marc del Reial decret 106/2019, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021.

Termini: El termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda és de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


Més ajuts i subvencions al següent enllaç:

http://www.idi.es/index.php/ayud_subv

CURSOS

En aquest apartat podràs trobar informacíó relativa a cursos:

Itinerari Formatiu per a la creació d'Empreses a Menorca.

Comercialització de productes i serveis en petits negocis o microempreses (curs per a gent ocupada).

Eines web 2.0 aplicades a la gestió i comercialització d'empreses (curs per a gent desocupada).


   
 

 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell