Es Castell gestionarà el 2019 el Pressupost Municipal més elevat de tota la seva història

Es Castell gestionarà el 2019 el Pressupost Municipal més elevat de tota la seva històriaEls Pressupostos Municipals de l'Ajuntament des Castell per a aquest any 2019 ascendeixen a un total de 10.071.650 euros, una xifra considerablement superior als 8.593.279 euros dels comptes municipals actuals. Aquest increment del 17,20 per cent ve motivat per la previsió realista d'ingressos realitzada pel servei d'intervenció i recaptació del Consistori, tenint en compte la liquidació i recaptació obtingudes l'any 2017 i les previsions del 2018 i el 2019.

L'equip de govern municipal té previst seguir aquest any amb l'esforç iniciat en 2018 en el capítol d'inversions reals, amb un increment del 42 per cent en la construcció de noves infraestructures, com, per exemple, la dotació d'aigua potable i clavegueram a els nuclis de Noria Riera i Cala Sant Esteve, la millora de l'enllumenat públic de Sol del Este i Son Vilar, el manteniment de les vies públiques i els camins rurals, la construcció d'un Skate Park a la zona esportiva municipal, el condicionament de zones públiques com l'aparcament del Cementiri, el manteniment dels locals de propietat municipal, les millores en les pistes de pàdel, l'ampliació del Poliesportiu municipal, la construcció d'un bulevard just a l'entrada del municipi i d'una rotonda d'accés a la urbanització de Sol del Este, l'adquisició i adequació de les coves de S'Arravall Vella per a l'execució del projecte Thalassa i, finalment, l'execuci n de diverses actuacions en els voltants de la planta potabilitzadora del municipi, entre d'altres projectes que s'aniran anunciant durant el proper any.

És important assenyalar que aquestes actuacions es realitzaran mitjançant recursos propis de l'Ajuntament, les aportacions del Consell Insular de Menorca a través del Pla Insular de Cooperació (200.000 euros), els recursos de la màxima institució insular per a inversions (700.000 euros) i millores en el àmbit de la mobilitat (750.000 euros) i la col·laboració del Govern dels Illes Balears (1.150.000 euros).

Totes aquestes noves infraestructures es duran a terme sense incrementar la pressió fiscal, mantenint el valor cadastral i el tipus impositiu, de manera que el 2019 els habitants d'Es Castell seguiran pagant el mateix que l'any passat en el seu rebut de l'IBI. A més, també es mantindran els imports de les taxes dels serveis de les àrees d'Esports, Cultura i Serveis Socials, tot i que són molt deficitaris.

És important destacar que el deute de l'Ajuntament des Castell és inferior al milió d'euros i, a més, aquest exercici es continuarà aplicant la política de no concertació de nous préstecs amb entitats financeres.

El capítol de despeses de personal augmenta un 11'84 per cent causa de l'increment salarial per al 2019 previst en el Projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat i del 2'75 per cent corresponent a la negociació col·lectiva i altres necessitats.

Especial menció es mereix l'Àrea de Serveis Socials, perquè amb un pressupost de 620.000 euros serà la regidoria amb més recursos de tot l'Ajuntament.

En definitiva, aquests Pressupostos Municipals s'han elaborat amb aportacions totes les formacions polítiques amb representació al consistori, són realistes, compleixen amb el requisit d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, incideixen en el manteniment i la recuperació del patrimoni etnològic, històric i cultural per revitalitzar l'activitat turística i comercial, prioritzen els serveis més necessaris (serveis Socials, Esports, Cultura i Joventut) per a un poble amb una dinàmica de creixement constant (amb un augment de més de 475 habitants en el darrer any), i, a més, compleixen amb el requeriment legal de la millora de les condicions laborals dels seus treballadors.

 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell