Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència
Ràdio

Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de Suggerències


Comerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música

Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA EXERCICI 2019

IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA EXERCICI 2019En data 15 de febrer de 2019 l’Ajuntament des Castell aprovà en Junta de Govern Local el Padró de l'IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA EXERCICI 2019.

El període de cobrament en voluntària serà el comprès entre els dies 15 de
març i el 15 de maig, inclusivament, domiciliats dia 2 d'abril, procedint,
transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts
impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.
El pagament de les quotes tributàries es farà en l’Oficina Municipal de
Recaptació, de dilluns a divendres, en l’horari d’atenció al públic d’aquest Ajuntament,
pàgina web www.aj-escastell.org i en les entitats bancàries col·laboradores, “LA
CAIXA”, “BANKIA”, “SCH” , “BANCA MARCH” i “BBVA”.

Els pagaments de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica també es poden realitzar mitjançant la carpeta ciutadana fent 'clic' a l'enllaç de més avall.

 
Enllaços Relacionats
IVTM (PDF)
Enllaç Carpeta Ciutadana

CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell