Residus Urbans
 

 



RECOLLIDA DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS (RSU)

RECOLLIDA SELECTIVA
(RS)

RECOLLIDA DE
RESIDUS ESPECIALS



OBJECTES REUTILITZABLES

 DEIXALLERIES


ON VAN ELS RESIDUS?