Organització Municipal

 

ALCALDESSA
JUANA ESCANDELL, SALOM
 
Planejament, Gestió Urbanistica i Disciplina Urbanística
 
1er T. BATLLE
JOAN ANTONI SERRA PUIG
 
Instal·lacions i entitats esportives, escoles, ràdio i publicacions, genèrica i d’Entitats
 
2ona T. BATLLE
NOEMI GOMILA CARRETERO
 
Serveis Socials, ordre intern, personal
 
3er T. BATLLE
GONÇAL ALVAR SEGUÍ CHINCHILLA
 
Mobilitat; aigua; residus, neteja, energía eficiència, camins rurals, parcs jardins, Agenda local 21
 
4art T. BATLLE
SALVADOR MORAGUES GOMILA
 
Policia, Vies Públiques, cementiri, Manteniment CEIP, P.Civil, Brigada d’obres
 
REGIDOR
JORDI VIDAL PONS
 
Festes populars, activitats lúdiques festives i promocionals, casal joves, educació educació 0-3 anys i Escola d’adults
 
REGIDOR
OSCAR GÓMEZ JIMÉNEZ
 
Tributs, Patrimoni, administració electrònica, comerç i indústria
 
REGIDOR
DIONISIO MARÍ CERVANTES
 
Regidor P.P.
 
REGIDORES
MATILDE MAMAJÓN LÓPEZ
 
Regidores P.P.
 
REGIDOR
JOSE MANUEL MAMAJÓN LÓPEZ
 
Regidor P.P.
 
REGIDORES
BEGOÑA MERCADAL JIMENEZ
 
Regidores P.P.
 
REGIDOR
JAIME FEDELICH CARRETERO
 
Regidor P.P.
 
REGIDOR
FLORENCIO CONDE CAMARÓS
 
Regidor PI