Juana Escandell Salom

 
Batllessa

jescandell@aj-escastell.org
Planejament, Gestió Urbanística i Disciplina Urbanística, Policia, Seguretat Mobilitat.

Currículum
Declaració de béns
Declaració d'activitats
Retribucions