Oscar Gómez Jiménez

 
Oscar Gómez JiménezRegidor

ogomez@aj-escastell.org
Hisenda, Noves Tecnologies, Comunicació, Patrimoni, Parcs i Jardins i Comerç

Currículum
Declaració de béns
Declaració d'activitats
Retribucions