L’Ajuntament i la Sindicatura de Greuges de Menorca signen un conveni de col·laboració

L’Ajuntament i la Sindicatura de Greuges de Menorca signen un conveni de col·laboració
21 de gener de 2020

El passat mes de desembre, l’Ajuntament des Castell i la Sindicatura de Greuges de Menorca van signar un conveni de col·laboració, amb l’objectiu d’avançar en la posada en marxa d’instruments al servei de la defensa dels drets de la ciutadania. 

La Sindicatura de Greuges és un òrgan creat pel Consell Insular de Menorca, i format per tres persones independents i alienes al Consell, i la seva funció principal és atendre les queixes o suggeriments de la ciutadania relacionades amb les actuacions del Consell Insular de Menorca i els ajuntaments des Castell, Ferreries i Sant Lluís. 

Primera reunió

En el marc de la signatura del conveni, que tindrà una duració inicial de quatre anys, aquest matí la batlessa Joana Escandell ha mantingut una primera reunió amb els síndics que integren la Comissió de Greuges, Emili de Balanzó, M. Gràcia Seguí i José Barber.

D’aquesta manera, en virtut de l’acord assolit, el Consell Insular de Menorca posa a disposició de l’Ajuntament des Castell la Comissió de Greuges constituïda a escala insular, per tal que el consistori pugui emprar els seus mitjans.

En conseqüència, la Comissió tindrà la funció d’atendre les queixes de totes les persones, entitats o associacions del municipi que es trobin desemparades davant la manca d’actuació de l’Ajuntament. 

La Comissió també durà a terme la supervisió de la tasca de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament.

Així mateix, es posarà en funcionament una comissió mixta de seguiment, que es responsabilitzarà del control de les accions derivades del conveni. 

Presentació de queixes o suggeriments

Les queixes i suggeriments adreçats a la Comissió de Greuges referides a l’actuació o manca d’actuació de l’Ajuntament s’han de formular a través d’un escrit raonat i adreçat a l’esmentada comissió, i es poden presentar directament al servei d’atenció a les persones de l’Ajuntament i també per correu electrònic a l’adreça sindicatura.greuges@cime.es, o als punts d’Atenció al Ciutadà del Consell Insular de Menorca.

Defensa dels drets de la ciutadania

Cal recordar que la Sindicatura de Greuges és un òrgan amb una gran rellevància i significació en països i comunitats de llarga i sòlida trajectòria democràtica, que compleix una tasca tan important com la supervisió de l’activitat de l’administració i la defensa dels drets de la ciutadania. 

Per a més informació sobre les funcions de la Sindicatura de Greuges feu clic aquí. 
 

 
Properes activitats Anar a l'agenda...
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell