Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència
Ràdio
Certificat de resident per a viatjar

Carpeta Ciutadana
Bústia de Suggerències


Comerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música

Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

Bonificació Taxa d'Aigua

Bonificació Taxa d'AiguaLa Junta de Govern Local de l’Ajuntament des Castell, en sessió de dia 7 de febrer de 2020 ha acordat obrir el període de presentació de sol·licituds de bonificació d’aigua per l’any 2020, en el període del 10 al 28 de Febrer , ambdós
inclosos.

Per poder tramitar bonificacions i exepcions municipals, els sol·licitants hauran de presentar la documentació següent:


Sol·licitud.

Fotocòpia del D.N.I. del sol·licitant .

Certificat de convivència.

Fotocòpia llibre de família.

Els justificants dels ingressos i rendes de la unitat familiar.

Declaracions de l’IRPF de la unitat familiar.

Qualsevol altre document que ajudi a valorar la situació de la persona o unitat familiar.