Anunci de cobrament

Anunci de cobramentEs fa públic que per Junta de Govern Local celebrada el dia 31/08/2020 s’ha aprovat el PADRÓ CEMENTIRI 2020.

El període de cobrament en voluntària serà el comprès entre els dies 15 d’octubre i el 30 de desembre, inclusivament, domiciliats dia 2 de desembre, procedint, transcorregut el període abans esmentat, al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

El pagament de les quotes tributàries es farà a l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament, mitjançant la carpeta ciutadana de l’Ajuntament (https://www.carpetaciutadana.org/) i en les entitats
bancàries col·laboradores: La Caixa, Bankia, Santander, BBVA i Banca March.

Per col·laborar en la contenció de la covid-19, el pagament presencial a l’Oficina Municipal de Recaptació es realitzarà únicament mitjançant cita prèvia.

 
Enllaços Relacionats
Més Informació

Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell