Ajuts municipals per a la rehabilitació i restauració de façanes

Ajuts municipals per a la rehabilitació i restauració de façanes22 d'octubre de 2020

Fins al 30 de novembre de 2020, es poden presentar les sol·licituds per a la convocatòria d'ajuts econòmics per a la rehabilitació i restauració de façanes dels edificis del municipi des Castell, inclosos en l'àmbit recollit en el plànol que s'adjunta en les bases. 

Els ajuts tindran la consideració de subvencions de l'Ajuntament des Castell a les persones beneficiàries en les condicions regulades per aquestes bases. Les obres que podran acollir-se a aquest tipus d'ajuda podran ser:

a) Restauració de les parts d'obra en mal estat (arrebossats, escrostonats, sanejament d'esquerdes, etc.)

b) Decapat i/o pintat de tota la façana

c) Restauració d'elements escultòrics i ornamentals de façana que es puguin considerar d'interès

d) Reconstrucció o restitució d'elements deteriorats o desapareguts

Podeu consultar les bases completes al final d'aquesta pàgina.