Maó, Sant Lluís i Es Castell presenten una normativa comuna que regula la circulació dels VMP als tres municipis

Maó, Sant Lluís i Es Castell presenten una normativa comuna que regula la circulació dels VMP als tres municipis27 d'octubre de 2020

Els Ajuntaments de Sant Lluís, Es Castell i Maó han treballat conjuntament en l'elaboració d'una normativa comuna, que permeti un mateix marc normatiu als tres municipis adjacents.

Maó i Sant Lluís aprovaran aquesta setmana les ordenances, mentre que Es Castell ho durà al Ple de finals de novembre.

L'objectiu és regular una situació que actualment troba un buit legal i, així, permetre una major seguretat tant a les persones que es desplacen en aquests tipus de vehicles, com també als vianants i altres actors de la mobilitat.


Els ajuntaments de Maó, Sant Lluís i Es Castell han presentat la nova normativa comuna que regularà la circulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) en aquests tres municipis. El nou marc normatiu s'ha presentat en una roda de premsa celebrada a la rotonda d'entrada de Sant Lluís.

La proliferació de vehicles de mobilitat personal als carrers dels nostres pobles i ciutats obliguen a regular la circulació d'aquests vehicles, que s'han consolidat com una via de transport en creixement. En aquest sentit, es fa necessari regular la circulació d'aquests vehicles pels nostres municipis i, sobretot, la convivència entre aquests tipus de vehicles amb els vianants i amb la resta de vehicles.

Normativa comuna

Els ajuntaments de Sant Lluís, Es Castell i Maó han treballat conjuntament en l'elaboració d'una normativa comuna, que permeti un mateix marc normatiu als tres municipis adjacents, i que registren una gran mobilitat entre ells per raons laborals, d'estudis o d'oci. L'objectiu és regular una situació que actualment troba un buit legal i, així, permetre una major seguretat tant a les persones que es desplacen en aquests tipus de vehicles, com també als vianants i altres actors de la mobilitat.

Maó i Sant Lluís aprovaran aquesta setmana les ordenances, mentre que Es Castell ho farà durant el Ple de novembre.

Han participat en aquest acte de presentació: Héctor Pons, alcalde de Maó; Carol Marquès, batlessa de Sant Lluís; Óscar Gómez, regidor d'Hisenda, Comerç i Parcs i Jardins de l'Ajuntament des Castell; Manuel Lora, Regidor de Zones Verdes, Camins i Mobilitat de l'Ajuntament de Maó; i Joan Pons, Regidor de Mobilitat de l'Ajuntament de Sant Lluís.

Durant l'acte de presentació, l'alcalde de Maó, Héctor Pons, ha explicat que “la proliferació d'aquest tipus de vehicle ha crescut exponencialment durant els darrers anys, i això fa que les administracions s'hagin d'adaptar als nous temps i crear una normativa específica per aquest tipus de vehicles”.

En aquest sentit, Héctor Pons ha afirmat que l'objectiu dels tres consistoris és “crear un marc legal que doni seguretat vial als conductors dels VMP i, també, a resta de la població que comparteix espais públics amb aquests vehicles”.

Per altra banda, el batle de Maó ha valorat positivament la feina conjunta entre les tres administracions, que ha permès disposar d’un marc legal comú, necessari per donar seguretat legal als veïns dels tres municipis amb una normativa comuna i coherent.

Oscar Gómez ha destacat la importància de coordinar projectes entre Maó, Sant Lluís i Es Castell, "perquè som tres municipis que en molts aspectes formam una àrea metropolitana, i és per això que cal que seguim treballant plegats en la mobilitat i en altres temes com l'aigua o la gestió dels residus".

Gómez també ha assenyalat que “amb la regulació de la circulació dels vehicles de mobilitat personal, des des Castell ens preparam per al canvi sense precedents que Es Castell experimentarà amb els nous usos dels quarters i la construcció d'un nou centre integrat de formació professional, que incrementarà la mobilitat entre els tres municipis, especialment entre la gent jove”. A més, ha assegurat que la nova normativa servirà per continuar avançant cap a una mobilitat més sostenible i un municipi més amable amb les persones.

Per la seva part, Manuel Lora, Regidor de Zones Verdes, Camins i Mobilitat de l'Ajuntament de Maó, ha explicat quines són les normes bàsiques per a circular amb aquests vehicles de mobilitat personal, com són “l'ús obligatori del casc, circular amb elements reflectants, comptar amb el sistema de frenada homologat, o disposa d'assegurança”. Així mateix, Lora ha afirmat que “només poden circular amb els VMP les persones majors de 15 anys” i ha explicat, també, quines seran les infraccions que es podran sancionar.

QUÈ ÉS UN VEHICLE DE MOBILITAT PERSONAL (VMP)?

Un vehicle d’una o més rodes d’una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics. Poden circular a velocitats d’entre 6 i 25 quilòmetres per hora.

Tipus A

25 km/h
Massa: inferior a 25 kg
Amplada màxima: 0,6 m
Radi màxim de gir: 1 m
Longitud màxima: 1 m 

Tipus B

25 km/h
Massa: inferior a 50 kg
Amplada màxima: 0,8 m
Radi màxim de gir: 1 m
Longitud màxima: 1,9 m 

PER ON PODEN CIRCULAR?

Poden circular


Carrer residencial (a velocitat de vianant)
Voravies autoritzades (a velocitat de vianant)
Carril-bici (20 km/h)
Passejos de terra (10 km/h)
Zones 30 (a 25 km/h)
Carrers d’un carril i un únic sentit (25 km/h)
Parcs públics amb vies ciclistes (a velocitat de vianant)

No poden circular

Voravies, passejos pavimentats, zones de vianants

- Es prohibeix la circulació en sentit contrari als vehicles.

- Com a excepció, als carrils bici que siguin prou amples es podrà circular en ambdós sentits.

- Quan es comparteixi espai amb els vianants, s’ha de respectar la prioritat dels vianants i adequar la velocitat del VMP al seu pas. S’ha de mantenir una distància mínima d’1 metre respecte dels vianants.

QUINS REQUISITS SÓN OBLIGATORIS PER CIRCULAR EN UN VMP?

- Dur un casc homologat
- Portar elements reflectants del vehicle (davant i darrera) i timbre
- Contractar una assegurança de responsabilitat civil
- Tenir 15 anys o més

INFRACCIONS

Lleus (sanció de fins a 100 euros)

- Circular sense mantenir 1 metre de distància amb els vianants
- Aturar o estacionar a voravies, passejos i altres zones destinades al pas de vianants

Greus (sanció d’entre 101 i 200 euros)

- Incomplir els límits de velocitat
- Circular sense tenir l’edat mínima permesa
- Transportar viatgers
- Circular amb un VMP que no tengui sistema de frenada, o que no tengui sistema d’enllumenat, reflectants o timbre
- Circular emprant auriculars o elements similars
- Circular per zones prohibides
- Circular sense casc
- Conduir emprant un telèfon mòbil

Molt greus (sanció d’entre 201 i 500 euros)

- Excedir en més d’un 50% la velocitat màxima permesa
- Circular sense assegurança

 
Enllaços Relacionats
Declaracions Oscar Gómez