L'Ajuntament crearà un museu paisatgístic per posar en valor el patrimoni marítim i cultural de la bocana del port de Maó

L'Ajuntament crearà un museu paisatgístic per posar en valor el patrimoni marítim i cultural de la bocana del port de Maó 4 de novembre de 2020

L'Ajuntament crearà un passeig històric i cultural a la vorera sud-est de l’avinguda del Port de la urbanització de Sol de l'Est, amb l'objectiu de posar en valor el patrimoni marítim, cultural i pesquer de la bocana del port de Maó.

Amb aquesta finalitat, es crearan sis punts de visualització amb panells explicatius dels diferents elements i restes històriques que es podran observar des de cada mirador, contextualitzant-los en el moment històric corresponent i en les diferents dominacions de l'illa durant el període 1708-1802.

Així, els panells faran referència a construccions com el castell de Sant Felip, la fortalesa de la Mola, el raval de Sant Felip, la torre de defensa de Sant Felipet o l'illa de Llatzeret. 

Concretament, es preveu que els miradors estiguin situats en el tram comprès entre els caps de carrer de la carrer Pouet i del carrer Lepant, situant-se en els punts amb millors vistes cap a la bocana del port de Maó i cap a les diverses edificacions històriques. 

Cada mirador comptarà amb bancs des d'on poder gaudir de les vistes, i també s'instal·laran papereres.

Nova vorera

El museu paisatgístic complementarà el projecte de construcció d’una vorera al llarg de tota la banda sud-est de l’avinguda del Port, que en aquests moments no disposa d'un espai per a vianants, des del cementiri fins a la corba on comença el passeig Marítim, punt en el qual s’unirà a la vorera ja existent. 

La construcció de la nova vorera es finançarà a través dels d’ajuts del Govern per a la millora de les zones turístiques afectades per la fallida de l’operador Thomas Cook. 

Recuperació del mur existent

Pel que fa al mur de pedra seca que limita l'avinguda del Port per la banda est, aquest serà sanejat i s'eliminaran els elements aliens a la seva pròpia gènesi, mantenint-se la seva amplada d'aproximadament 1,20 m i regularitzant la seva alçada fins a 1,20 m des de la vorera, emprant el material caigut. Es mantindran elements com els graons, botadors o portells originals.

Cal recordar que aquest mur seria el límit de l'antic raval del Castell de Sant Felip, i es trobava just a les portes de la fortalesa. Hi vivien les famílies dels soldats i els mateixos militars que defensaven el castell, i el seu origen estaria en les barraques dels picapedrers, paletes, fusters i obrers que van treballar en la construcció del castell i que amb el temps es van convertir en cases i les cases en poble.

Els passos creats en aquest mur sense autorització per passejar per la finca privada contigua seran anul·lats. En els punts de visualització històrica, en els que els panells explicatius es disposaran a una alçada inferior a 1,20 m es disposarà d'una reixa fins a aquesta alçada per impedir que es pugui accedir a la finca.
 

 
Imatges relacionades
 

Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell