L'Ajuntament es compromet amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030

L'Ajuntament es compromet amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 203019 de novembre de 2020

El darrer Ple municipal va aprovar per unanimitat una moció de l'equip de govern per impulsar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i l’Agenda 2030 en l'àmbit municipal.

També es va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament des Castell a la Xarxa d'Entitats Locals per a l'Agenda 2030, que té l'objectiu d'impulsar la implantació dels ODS a través de la implicació dels diferents actors locals.

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible

La resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible és una resolució que es va aprovar l'any 2015 a l'Assemblea General de les Nacions Unides.

La resolució pretén fer prevaldre la pau, la dignitat, la justícia i la preservació del medi ambient, emprant 169 fites que s’han d’aconseguir abans de l'any 2030, i que es basen en 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).

Per tal d’arribar-hi, és necessària la col·laboració i la corresponsabilitat entre els governs i els diferents sectors de la societat.

Actualment, ens trobem davant d’una situació d'emergència climàtica a tot el món, i aquests ODS ens permeten consensuar unes obligacions clares i inajornables, i faciliten els grans acords per a l'adopció de mesures que transformin l’horitzó social, econòmic i polític cap a accions adaptades a la nostra realitat.

Per això calen accions i polítiques públiques amb visions transversals de sostenibilitat, tant a nivell social i econòmic com ambiental. Amb aquest objectiu, l’any 2019 el Govern de les Illes Balears va crear un espai de diàleg i concertació social per avançar en la consecució dels 17 ODS. 

Àmbit municipal                     

Els ajuntaments són la institució més propera a la ciutadania a l'hora de promoure el compliment de l’Agenda 2030, i amb aquest objectiu la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) va crear la Xarxa d'Entitats Locals per a l'Agenda 2030.

Moció aprovada

Amb la moció aprovada en el Ple municipal, l'Ajuntament acorda el següent:

- L’Ajuntament des Castell insta el Govern de les Illes Balears a promoure i coordinar amb els ens locals de la nostra comunitat autònoma totes aquelles accions previstes en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu que des de l’àmbit local també s’assoleixin els 17 ODS assumits per les Nacions Unides.

- L’Ajuntament des Castell reconeix que l’Agenda 2030 ha de ser una referència fonamental per a la societat i les autoritats per fomentar la sostenibilitat comunitària, mitjançant la cohesió social, la seguretat de les persones i l’estimulació de la innovació i l’ocupació.

- L’Ajuntament des Castell considera que l’Agenda és el marc de referència per definir els plans d’acció transversals que les administracions públiques han d’adaptar, amb polítiques de governabilitat sostenibles amb una triple dimensió: econòmica, social i ambiental.

- El Ple de la corporació aprova l’adhesió des Castell a la Xarxa d'Entitats Locals per als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 i, en conseqüència, es compromet a:

a. Treballar en l’aprovació d’un Pla d’Actuació o Estratègia Local, que en el qual s’elabori una anàlisi de situació i un pla de localització i implementació dels ODS de l’Agenda 2030.

b. Complir amb les obligacions i exercir els drets que s’estableixin en les normes de funcionament de la Xarxa, que s’aprovaran a l’assemblea constitutiva prevista per al mes de juliol de 2021, en la qual també s’ha d’establir la quota a abonar que, previsiblement, es podria fixar en funció del nombre d’habitants.

 

 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell