Ajuts individuals adreçats a l’alumnat que s’hagi de desplaçar fora de l’illa de Menorca

Ajuts individuals adreçats a l’alumnat que s’hagi de desplaçar fora de l’illa de Menorca3 de març de 2021

L’Ajuntament des Castell ha obert el termini perquè els estudiants empadronats as Castell que s'hagin de desplaçar fora de l'illa de Menorca puguin sol·licitar un ajut per a sufragar una part de les despeses de transport.

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió d'ajuts individuals adreçats a l'alumnat que s'hagi de desplaçar fora de l'illa de Menorca, dins el territori nacional, durant el curs 2020-2021, que no percebi cap altre tipus d'ajut per a desplaçament.

Els estudis per als quals es pot sol·licitar ajut són:

a) estudis universitaris: de grau, primer i segon cicle, màster, doctorat o altres estudis de postgrau

b) de formació professional de grau mitjà o superior

c) ensenyaments artístics superiors

d) altres estudis, sempre que aquests es realitzin a institucions de reconegut prestigi i es demostri haver fet estudis previs relacionats amb la matèria

En els apartats anteriors a), b) i c) s'ha de tractar d'estudis presencials a centres oficials reconeguts per l'Administració educativa i que s'encaminin a l'obtenció d'un títol oficial amb validesa acadèmica o professional. En l'apartat d) poden ser estudis no oficials i serà la comissió avaluadora la que valorarà la seva inclusió a la convocatòria.

En queden exclosos els estudis a distància, en línia o virtuals i els que es puguin realitzar presencialment a Menorca.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris de l'ajut l'alumnat d'entre 18 i 25 anys empadronat as Castell, mínim un any, i matriculat a qualsevol dels centres on es desenvolupin els estudis descrits a la base 1 anterior.

Naturalesa i quantitat de la subvenció

L'ajut consistirà en el finançament de desplaçaments d'anada i tornada del sol·licitant, amb un màxim de 200,00€/alumne/a, i va destinat a les despeses de transport ocasionades pel trasllat del beneficiari/ària des del centre on es cursin els estudis, referits a la base 1 anterior, fins a l'illa de Menorca. 

Termini

El termini per presentar les sol·licituds al registre d’entrada de l'Ajuntament finalitzarà dia 22 de març.

PODEU CONSULTAR LES BASES COMPLETES I DESCARREGAR ELS DOCUMENTS A PRESENTAR AL FINAL D'AQUESTA PÀGINA.