L'IBAVI publica el concurs internacional per a la promoció d'habitatge públic de Santa Anna

L'IBAVI publica el concurs internacional per a la promoció d'habitatge públic de Santa AnnaL'objecte de les bases és adjudicar la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu i la direcció d'obra

El projecte haurà de tenir en compte criteris mediambientals i de perspectiva de gènere.


15 de juliol de 2021

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de l'IBAVI, ha publicat les bases del concurs d'idees en l'àmbit d'avantprojecte de tres edificis d'habitatges de protecció pública a Menorca (Es Castell), Eivissa i Formentera.

Es tracta de noves promocions d'habitatge públic que construirà l'IBAVI i a través d'aquest concurs sortirà la proposta arquitectònica guanyadora que redactarà el projecte bàsic, l'executiu i les direccions d'obra de les edificacions que s'hagin de promoure en aquests solars.

Les bases per a la contractació es poden consultar en línia a la Plataforma de Contractació del Sector Públic i el termini d'inscripció finalitza el 30 de juliol de 2021 a les 23:59 hores.

Posteriorment, el termini d'enviament de propostes en Fase 1 serà el dia 29 d'agost a les 23:59 hores. La Fase 2, que consisteix en l'enviament d'avantprojectes, finalitzarà 30 dies a comptar des de l'endemà de la publicació dels resultats de la Fase I.

Promoció al clot de Santa Anna

El solar ha estat cedit a l'IBAVI per part de l'Ajuntament des Castell i està situat al carrer Pintor Vives, 1 de la urbanització de Santa Anna. Ocupa una parcel·la de 3.215 m², en la qual es preveu que s'edifiquin 38 habitatges dotacionals.

El pressupost d'execució per contracta de l'obra és de 5.565.880,00 € + IVA.

Criteris de disseny de l'edifici

Seguint amb la línia de recerca col·lectiva de l'IBAVI, el projecte que resulti d'aquest concurs haurà de donar una resposta arquitectònica adequada a les necessitats establertes, complint amb els requeriments d'habitatge protegit de manera coherent amb l'optimització de costos, garantint la qualitat funcional i arquitectònica, afavorint la implantació de mesures mediambientals que fomentin el respecte a l'entorn on es localitza la promoció i que permeti aconseguir el més alt nivell possible d'autosuficiència.

El disseny dels habitatges ha d'introduir mesures per reduir la demanada energètica, el consum d'aigua, els residus i les emissions de CO2. D'aquesta manera, els projectes han de garantir l'obtenció d'una qualificació energètica A, així com la condició nZEB (edificis de consum gairebé nul, nearly Zero Energy Buildings, en anglès).

Criteris de perspectiva de gènere

Les bases tècniques incorporen la perspectiva de gènere com un criteri transversal en el disseny, amb l'objectiu d'establir unes pautes per a incloure en el disseny tant dels edificis com dels habitatges de protecció pública promoguts per l'IBAVI.

Jurat internacional

El jurat que avaluarà i seleccionarà les propostes presentades està format per arquitectes de renom tant locals com nacionals i internacionals.