Ban d'alcaldia

Ban d'alcaldia21 de juliol de 2021

Joana Escandell Salom, batlessa de l'Ajuntament des Castell, faig saber:

Que la situació d’excepcionalitat i emergència provocada per la covid-19 i l’impacte dels seus  efectes en el municipi des Castell han incidit directament en la planificació dels actes relatius  a les festes patronals de Sant Jaume 2021, circumstància que ha motivat que s’hagi suspès  novament la celebració dels actes festius de Sant Jaume amb presència de cavalls, prohibint-se  a la vegada el consum d’alcohol a la via pública, i impedint-se la possibilitat d’instal·lar barres de  bar i música a l’exterior.

Que així les coses, i no havent de deixar de banda la situació actual de contenció de la pandèmia, es vol fer arribar un missatge de conscienciació ciutadana, traslladant la necessitat d’assumir per  part de tota la ciutadania un comportament responsable, respectant-se en tot moment les normes  sanitàries i de distanciament social, tot agraint la col·laboració per part de tothom.

Per tot açò, dispòs:

Primer

Instar les veïnes i veïns del poble des Castell a mantenir un comportament correcte, responsable  i solidari pel que fa al compliment de les mesures sanitàries derivades de la situació de nova  normalitat, especialment durant els dies 23 a 26 de juliol, per tal de prevenir possibles rebrots.

Segon

Recordar la prohibició del consum de begudes alcohòliques i altres drogues en les vies i espais  públics des Castell durant els dies 23 a 26 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

Tercer

Recordar la prohibició de la instal·lació de qualsevol mena de barra de bar i aparell musical  orientat cap a l’exterior durant els dies 23 a 26 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

Quart

Recordar als bars del poble que hauran de tenir cura de l’obligació de respectar i fer respectar  les normes de distanciament social imposades conforme a les regles de la nova normalitat a l’interior dels seus locals, permetent un ús ordenat i controlat dels seus actuals espais de negoci,  així com de l’accés als WC, recomanant-se des de l’Ajuntament, el fet de poder disposar de mitjans personals de control i seguretat amb aquesta finalitat.

Per tot açò, i en la meva condició de batlessa, preg a les ciutadanes i ciutadans des Castell  la màxima responsabilitat, conscienciació i col·laboració en una tasca que, no ho oblidem,  és a la vegada una obligació de tothom.

LA BATLESSA

 

 
Properes activitats Anar a l'agenda...
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell