Ja es poden enviar documents digitalitzats a l'Ajuntament des Castell des de qualsevol oficina de Correus

Ja es poden enviar documents digitalitzats a l'Ajuntament des Castell des de qualsevol oficina de Correus19 d'octubre de 2021

Qualsevol ciutadà que hagi d'enviar una documentació a l'Ajuntament des Castell ja ho pot fer de manera instantània a través de les oficines de Correus des de qualsevol punt de l'Estat.  

L'enviament de la documentació es realitza mitjançant l'aplicació ORVE (Oficina de Registre Virtual), que permet digitalitzar el paper que presenta el ciutadà a les oficines postals i enviar-lo electrònicament a la destinació a l'instant, sigui quina sigui la seva ubicació geogràfica o el nivell de l'administració. 

D'aquesta manera, és possible enviar digitalment, i en qüestió de segons, qualsevol tipus de documentació a l'Ajuntament des de qualsevol oficina de Correus. 

Funcionament

Des de l'oficina de Correus, els documents són remesos a l’administració de destinació en format electrònic, una vegada han estat escanejats i degudament acarats pels professionals de Correus a fi de garantir la validesa de la digitalització.

Per enviar un document a través d'aquest servei, cal anar a una oficina de Correos amb l'original que volem registrar i remetre a una administració pública.

Des de Correus s'encarregaran de transmetre la documentació presentada, i deixaran constància de l'entrada d'aquesta documentació en l'aplicació de registre i la remetran a la unitat de l'administració competent, a través del servei.

Per a més informació feu clic aquí.