Entra en vigor la nova ordenança de l'Impost sobre béns immobles (IBI)

Entra en vigor la nova ordenança de l'Impost sobre béns immobles (IBI)
24 de desembre de 2021

A partir de l'1 de gener de 2022, entrarà en vigor la nova ordenança de l'Impost sobre béns immobles (IBI) des Castell.

Entre les principals novetats, destaquen els nous tràmits que es podran sol·licitar des de la Carpeta Ciutadana, com les bonificacions per família nombrosa, per immobles on es duguin a terme activitats econòmiques declarades d’especial interès o utilitat municipal o per la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic de l'energia provinent de fonts d'energia renovables per a l'autoconsum. 

Nous terminis

També destaca el nou termini per a sol·licitar la bonificació per família nombrosa, que acabarà el dia 31/07 de cada any, i el nou termini per a sol·licitar la bonificació per activitats declarades d’especial interès, que acabarà el dia 31/01 de cada any.

Feu clic aquí per accedir a la nova ordenança. 

 
Contactar
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 registre@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell