UrbanismePublicació de les normes urbanístiques de la modificació puntual del PGOU DES Castell per a la seva adaptació a les DOT (Exp. 46 PGM 04901)


PLÀNOLS PGOU ES CASTELL 


Plànols Urbà

Es poden haver aprovat modificacions puntuals del PGOU que no s'hagin actualitzat en aquest visor, per tant aquest visor és un element de consulta sense valor juridic.

Visor MUIB

 


CATÀLEG DE PATRIMONI