AIGUA DE CONSUM

L'empresa concessionària del servei d'aigua i sanejament des Castell és HIDROBAL que compta amb una oficina d'atenció ciutadana a la Carretera de Sant Felip, 1B des Castell. Oberta els dimarts i dijous de 09:00 a 13:00h on podeu dirigir-vos per a qualsevol gestió administrativa (canvis de nom, pagament de rebuts, etc).


També disposeu dels mateixos serveis en un horari més ampli de dilluns a divendres de 08:00 a 20:00h

Si teniu una avaria, disposeu d'un telèfon operatiu les 24h i els 365 dies de l'any. 

Telèfons Hidrobal:

Atenció al client: 971 981 000

Reclamacions: 900 100 512

Avaries i incidències: 900 100 513

 

 

Planta desnitrificadora
La nova planta potabilitzadora d'electrodiàlisi reversible d'Es Castell, inaugurada el 16 desembre de 2016, subministra aigua potable a la major part del municipi (nucli urbà, Son Vilar, Santa Anna i Sol del Este), uns 6.000 veïns. La planta disposa de capacitat suficient per en un futur poder tractar l'aigua de Trebaluger, Noria Riera i Cala Sant Esteve. Hidrobal gestionarà l'explotació i manteniment de la mateixa.

La planta va ser construïda l'any 2015 i ha estat en aquest temps en proves per garantir el correcte funcionament i ajustar tota l'operativa que permeti reduir la concentració de nitrats en els límits permesos d'acord amb la legislació vigent.

Gràcies a aquest equipament, l'aigua d'Es Castell compta amb la qualificació d'apta per al consum i pot ser utilitzada per tots els usos. Podeu entrar al web del SINAC (Sistema Nacional d'informació) per a conéixer detalladament si l'aigua que arriba a casa vostra és apta o no pel consum humà.
 


 

      

 
       TRÍPTIC INFORMATIU


Distribució de l'aigua

 L’aigua subministrada per la xarxa pública del nostre municipi és de procedència subterrània. A partir de l’extracció als diferents pous, l’aigua s’emmagatzema als dipòsits, rep un tractament per assegurar totes les garanties sanitàries i és abocada a la xarxa de distribució del municipi així arriba a totes les llars.

 

 


CONCEPTES

DURESA
L’aigua dura és aquella que conté un alt nivell de minerals, en particular sals de calci i magnesi. Encara que altres minerals com l’estronci, el ferro i el manganès també contribueixen a l’enduriment de l’aigua, ho fan en menor grau, ja que generalment estan dissolts en l’aigua en petites quantitats.
Les aigües dures no són perjudicials per a la salut, sinó ben al contrari, aporten un percentatge significatiu de la ingesta diària recomanada de calci i magnesi, i poden prevenir l’aparició de diferents patologies


POTABILITAT
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) i la Unió Europea (UE) consideren l'aigua potable com aquella que una persona pot beure tots els dies, durant tota la seva vida i sense cap risc per a la seva salut.

Des de fa molts anys, hi ha normes per definir l’aigua potable basades en l’absència de microorganismes patògens i de components tòxics, perjudicials per a la salut. Per tot això, per fixar la qualitat de l’aigua, es controla la presència de determinats components, respectant uns valors màxims de concentració per a alguns d’ells i uns paràmetres de referència per a d’altres (sodi, ferro, magnesi, olor, etc.) Molts d’aquests components no perjudiquen el cos humà i altres només el perjudiquen si estan presents per sobre de certs límits.

Per fer aquests càlculs i definir els nivells de potabilitat, els investigadors prenen com a base el consum diari d’una persona al llarg de tota la seva vida (2 litres diaris d’aigua de l’aixeta durant 70 anys), amb uns marges de seguretat molt elevats. Per aquest motiu, podem afirmar que l’aigua potable gaudeix d’una total garantia sanitària i la podem beure tranquil·lament tota la vida.

Això és possible gràcies a l’aplicació dels tractaments de potabilització més avançats, i a un control eficaç i constant de la qualitat de l’aigua subministrada.
El clor és el desinfectant d’aigua més utilitzat en el món, per la seva efectivitat i fiabilitat per eliminar tot tipus de microbis nocius que puguin contenir l’aigua, les canonades de subministrament o els dipòsits d’emmagatzemament.
El clor que s’afegeix a l’aigua de consum humà és una dosi mínima de garantia sanitària ,marcada per la legislació, no perjudicial per a la salut de les persones.
QUÉ SÓN?
Els nitrats són unes sals minerals necessàries en la nostra dieta que es troben de manera natural a l’aigua, en el sòl i diversos aliments.
Com succeeix amb la resta de sals i oligoelements, una ingesta excessiva de nitrats no és recomanable i pot ser perjudicial per a la salut. 


LIMITS FIXATS PER A LA PRESÈNCIA DE NITRATS A L'AIGUA DE CONSUM HUMÀ
La normativa que estableix els criteris sanitaris de qualitat per a l'aigua de consum humà a Espanya és el Reial Decret 140/2003, el qual estableix la concentració màxima permesa de nitrats a les aigües de consum humà en 50 mg / l. 

L’empresa concessionària del servei s'encarrega de realitzar els controls rutinaris pertinents per conèixer la qualitat de l’aigua, així mateix la Conselleria de Sanitat i Consum també realitza analítiques periòdicament.

HISTÒRIC DELS ANÀLISIS FISICO-QUÍMICS I MICROBIOLÒGICS DE L'AIGUA DEL TM DES CASTELL