Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
Pressupost  2018
caption
Pressupost  2018 Pressupost  2017 Pressupost 2016 Pressupost 2015 Pressupost 2014
Modificacions pressupostàries Pla Pressupostari a Mitjà Termini i Línies Fonamentals del Pressupost

 
CAP. RESUM CAPÍTOLS


   IMPORT    
    2018 2017 dif. 2016 2015 2014 2013
1 DESPESES DE PERSONAL 3.289.896,17 3.255.451,81 1,06% 3.001.938,04 2.644.712,06 2.645.532,11 2.750.605,81
2 DESPESES EN BENS
CORRENTS I SERVEIS
1.772.586,61 1.641.586,61 7,98% 1.647.586,61 1.728.086,61 1.636.086,61 1.744.586,61
3 DESPESES FINANCERES 33.000,00 43.000,00 -23,26% 88.000,00 88.000,00 133.000,00 133.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 475.787,00 465.887,00 2,12% 448.500,00 429.940,47 481.940,47 438.548,67
  TOTAL DESPESES CORRENTS  5.571.269,78 5.405.925,42 3,06% 5.186.024,65 4.890.739,14 4.896.559,19 5.066.741,09
6 INVERSIONS REALS 2.700.500,00 647.500,00 317,07% 593.650,00 712.500,00 427.000,00 341.888,53
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 46.510,13 98.510,13 -52,79% 102.720,13 114.250,18 114.250,18 134.996,25
9 PASSIUS FINANCERS 275.000,00 275.000,00 0,00% 305.000,00 305.000,00 355.000,00 360.000,00
  TOTAL DESPESES CAPITAL 3.022.010,13 1.021.010,13 195,98% 1.001.370,13 1.131.750,18 896.250,18 836.884,78
  TOTAL DESPESES  8.593.279,91 6.426.935,55 33,71% 6.187.394,78 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87
1  IMPOSTS DIRECTES 3.938.457,11 3.760.294,55 4,74% 3.704.553,78 3.706.648,32 3.691.868,37 3.778.810,30
2 IMPOSTS INDIRECTES 100.000,00 75.000,00 33,33% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.299.334,30 485.600,00 167,57% 468.000,00 443.000,00 467.900,00 507.900,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.947.741,00 1.934.041,00 0,71% 1.839.841,00 1.521.841,00 1.522.041,00 1.478.850,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 7.700,00 10.000,00 -23,00% 10.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00
  INGRESSOS CORRENTS 7.293.232,41 6.264.935,55 16,41% 6.072.394,78 5.729.489,32 5.739.809,37 5.819.560,30
6 ALIENACIONS 60.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.240.047,50 162.000,00 665,46% 115.000,00 293.000,00 53.000,00 84.065,57
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
  INGRESSOS CAPITAL 1.300.047,50 162.000,00 702,50% 115.000,00 293.000,00 53.000,00 84.065,57
  TOTAL INGRESSOS  8.593.279,91 6.426.935,55 3,87% 6.187.394,78 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87


 

 

 


 
 
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell