Ajuntament des Castell
inici · avís legal · accesibilitat · rss · contactar  Cambiar de idioma al catalan  Cambiar de idioma al español 
Buscar
LOGO foto cabecera
Volver a la pagina de inicio Ir a la pagina de busqueda de informacion Email de contacto
Salutació del Batle Salutació del Batle

Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio
WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de Suggerències



Comerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
Pressupost  2018
caption
Pressupost  2018 Pressupost  2017 Pressupost 2016 Pressupost 2015 Pressupost 2014
Modificacions pressupostàries Pla Pressupostari a Mitjà Termini i Línies Fonamentals del Pressupost

 
CAP. RESUM CAPÍTOLS


   IMPORT    
    2018 2017 dif. 2016 2015 2014 2013
1 DESPESES DE PERSONAL 3.289.896,17 3.255.451,81 1,06% 3.001.938,04 2.644.712,06 2.645.532,11 2.750.605,81
2 DESPESES EN BENS
CORRENTS I SERVEIS
1.772.586,61 1.641.586,61 7,98% 1.647.586,61 1.728.086,61 1.636.086,61 1.744.586,61
3 DESPESES FINANCERES 33.000,00 43.000,00 -23,26% 88.000,00 88.000,00 133.000,00 133.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 475.787,00 465.887,00 2,12% 448.500,00 429.940,47 481.940,47 438.548,67
  TOTAL DESPESES CORRENTS  5.571.269,78 5.405.925,42 3,06% 5.186.024,65 4.890.739,14 4.896.559,19 5.066.741,09
6 INVERSIONS REALS 2.700.500,00 647.500,00 317,07% 593.650,00 712.500,00 427.000,00 341.888,53
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 46.510,13 98.510,13 -52,79% 102.720,13 114.250,18 114.250,18 134.996,25
9 PASSIUS FINANCERS 275.000,00 275.000,00 0,00% 305.000,00 305.000,00 355.000,00 360.000,00
  TOTAL DESPESES CAPITAL 3.022.010,13 1.021.010,13 195,98% 1.001.370,13 1.131.750,18 896.250,18 836.884,78
  TOTAL DESPESES  8.593.279,91 6.426.935,55 33,71% 6.187.394,78 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87
1  IMPOSTS DIRECTES 3.938.457,11 3.760.294,55 4,74% 3.704.553,78 3.706.648,32 3.691.868,37 3.778.810,30
2 IMPOSTS INDIRECTES 100.000,00 75.000,00 33,33% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 1.299.334,30 485.600,00 167,57% 468.000,00 443.000,00 467.900,00 507.900,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.947.741,00 1.934.041,00 0,71% 1.839.841,00 1.521.841,00 1.522.041,00 1.478.850,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 7.700,00 10.000,00 -23,00% 10.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00
  INGRESSOS CORRENTS 7.293.232,41 6.264.935,55 16,41% 6.072.394,78 5.729.489,32 5.739.809,37 5.819.560,30
6 ALIENACIONS 60.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.240.047,50 162.000,00 665,46% 115.000,00 293.000,00 53.000,00 84.065,57
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
  INGRESSOS CAPITAL 1.300.047,50 162.000,00 702,50% 115.000,00 293.000,00 53.000,00 84.065,57
  TOTAL INGRESSOS  8.593.279,91 6.426.935,55 3,87% 6.187.394,78 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87


 

 

 


 
Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 

Ajuntament des Castell

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12