Ajuntament des Castell
inici · avís legal · accesibilitat · rss · contactar  Cambiar de idioma al catalan  Cambiar de idioma al español 
Buscar
LOGO foto cabecera
Volver a la pagina de inicio Ir a la pagina de busqueda de informacion Email de contacto
Salutació del Batle Salutació del Batle

Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio
WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
Pressupost

 

CAP. RESUM CAPÍTOLS
 
 IMPORT    
    2017 2016 dif. 2015 2014 2013
1 DESPESES DE PERSONAL 3.255.451,81 3.001.938,04 8,45% 2.644.712,06 2.645.532,11 2.750.605,81
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 1.641.586,61 1.647.586,61 -0,36% 1.728.086,61 1.636.086,61 1.744.586,61
3 DESPESES FINANCERES 43.000,00 88.000,00 -51,14% 88.000,00 133.000,00 133.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 465.887,00 448.500,00 3,88% 429.940,47 481.940,47 438.548,67
  TOTAL DESPESES CORRENTS  5.405.925,42 5.186.024,65 4,24% 4.890.739,14 4.896.559,19 5.066.741,09
6 INVERSIONS REALS 647.500,00 593.650,00 9,07% 712.500,00 427.000,00 341.888,53
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 98.510,13 102.720,13 -4,10% 114.250,18 114.250,18 134.996,25
9 PASSIUS FINANCERS 275.000,00 305.000,00 -9,84% 305.000,00 355.000,00 360.000,00
  TOTAL DESPESES CAPITAL 1.021.010,13 1.001.370,13 1,96% 1.131.750,18 896.250,18 836.884,78
  TOTAL DESPESES  6.426.935,55 6.187.394,78 3,87% 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87
1  IMPOSTS DIRECTES 3.760.294,55 3.704.553,78 1,50% 3.706.648,32 3.691.868,37 3.778.810,30
2 IMPOSTS INDIRECTES 75.000,00 50.000,00 50,00% 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 485.600,00 468.000,00 3,76% 443.000,00 467.900,00 507.900,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.934.041,00 1.839.841,00 5,12% 1.521.841,00 1.522.041,00 1.478.850,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 10.000,00 10.000,00 0,00% 8.000,00 8.000,00 4.000,00
  INGRESSOS CORRENTS 6.264.935,55 6.072.394,78 3,17% 5.729.489,32 5.739.809,37 5.819.560,30
6 ALIENACIONS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 162.000,00 115.000,00 40,87% 293.000,00 53.000,00 84.065,57
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00
  INGRESSOS CAPITAL 162.000,00 115.000,00 40,87% 293.000,00 53.000,00 84.065,57
  TOTAL INGRESSOS  6.426.935,55 6.187.394,78 3,87% 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87


 
 


         Pressupost 2017

  Memòria del projecte de pressupost de 2017
  Pressupost d'ingressos 2017
  Pressupost de despeses 2017


        Pressupost 2016

  Memòria del projecte de pressupost de 2016
  Pressupost d'ingressos 2016
  Pressupost de despeses 2016

 Execució del pressupost 4art Trimestre de 2016
 Execució del pressupost 3r Trimestre de 2016
 Execució del pressupost 2n Trimestre de 2016
 Execució del pressupost 1r Trimestre de 2016

        Pressupost 2015
   Memòria del projecte de pressupost de 2015
   Pressupost d'ingressos 2015
   Pressupost de despeses 2015


  Execució del pressupost 4art Trimestre de 2015
  Execució del pressupost 3r Trimestre de 2015

        Pressupost 2014


   Memòria del projecte de pressupost de 2014
   Pressupost d'ingressos 2014
   Pressupost de despeses 2014 

 


Modificacions pressupostàries 

 

  Modificacions del pressupost de l'Ajuntament. Exercici 2014.

 

 
 


 


Compartir:   Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
 

Ajuntament des Castell

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12