Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          
Pressupost  2019
caption
Pressupost  2019 Pressupost  2018 Pressupost  2017 Pressupost 2016 Pressupost 2015 Pressupost 2014
Modificacions pressupostàries Pla Pressupostari a Mitjà Termini i Línies Fonamentals del Pressupost

 
CAP. RESUM CAPÍTOLS  
 
   IMPORT    
    2019 2018 dif 2017 2016 2015 2014 2013
1 DESPESES DE PERSONAL 3.679.414,00 3.289.896,17 1,06% 3.255.451,81 3.001.938,04 2.644.712,06 2.645.532,11 2.750.605,81
2 DESPESES EN BENS
CORRENTS I SERVEIS
1.709.700,00 1.772.586,61 7,98% 1.641.586,61 1.647.586,61 1.728.086,61 1.636.086,61 1.744.586,61
3 DESPESES FINANCERES 33.000,00 33.000,00 -23,26% 43.000,00 88.000,00 88.000,00 133.000,00 133.000,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 487.979,00 475.787,00 2,12 465.887,00 448.500,00 429.940,47 481.940,47 438.548,67
  TOTAL DESPESES CORRENTS  5.910.093,00 5.571.269,78 3,06% 5.405.925,42 5.186.024,65 4.890.739,14 4.896.559,19 5.066.741,09
6 INVERSIONS REALS 3.840.047,50 2.700.500,00 317,07% 647.500,00 593.650,00 712.500,00 427.000,00 341.888,53
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 46.510,13 46.510,13 -52,79% 98.510,13 102.720,13 114.250,18 114.250,18 134.996,25
9 PASSIUS FINANCERS 275.000,00 275.000,00 0,00% 275.000,00 305.000,00 305.000,00 355.000,00 360.000,00
  TOTAL DESPESES CAPITAL 4.161.557,63 3.022.010,13 195,98% 1.021.010,13 1.001.370,13 1.131.750,18 896.250,18 836.884,78
  TOTAL DESPESES  10.071.650,63 8.593.279,91 33,71% 6.426.935,55 6.187.394,78 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87
1  IMPOSTS DIRECTES 3.997.837,24 3.938.457,11 4,74% 3.760.294,55 3.704.553,78 3.706.648,32 3.691.868,37 3.778.810,30
2 IMPOSTS INDIRECTES 140.000,00 100.000,00 33,33% 75.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 520.100,00 1.299.334,30 167,57% 485.600,00 468.000,00 443.000,00 467.900,00 507.900,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.100.341,00 1.947.741,00 0,71% 1.934.041,00 1.839.841,00 1.521.841,00 1.522.041,00 1.478.850,00
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 7.700,00 7.700,00 -23,00% 10.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00
  INGRESSOS CORRENTS 6.765.978,24 7.293.232,41 16,41% 6.264.935,55 6.072.394,78 5.729.489,32 5.739.809,37 5.819.560,30
6 ALIENACIONS 0,00 60.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.305.672,39 1.240.047,50 665,46% 162.000,00 115.000,00 293.000,00 53.000,00 84.065,57
9 PASSIUS FINANCERS 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  INGRESSOS CAPITAL 3.305.672,39 1.300.047,50 702,50% 162.000,00 115.000,00 293.000,00 53.000,00 84.065,57
  TOTAL INGRESSOS  10.071.650,63 8.593.279,91 3,87% 6.426.935,55 6.187.394,78 6.022.489,32 5.792.809,37 5.903.625,87
 

 


 
 
Ajuntament des Castell