Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

CALENDARI FISCAL 2019


caption
Tipus Cobrament en voluntària Domiciliats
*IVTM - Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica

Tarifes IVTM 2019 
_____________________________________________
Del 15 de març al 15 de maig

____________________________
2 d'abril


_____________
*IBI - Impost sobre Béns Inmobles (Urbana)

*IBI - Impost sobre Béns Inmobles (Rústica)

*BICE - Bens Inmobles de Característiques Especials

*Entrada de Vehicles per Voravies

*Taules i Cadires
_____________________________________________


del 13 de juny al 13 de setembre


 


____________________________
2 d'agost


_____________
*IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques

*Taxa Cementiri

*Llicències Taxi
 
de l'1 d'octubre al 30 de novembre
 


4 de novembre 


 

Descarregar calendari fiscal
 
El pagament de les quotes tributàries es farà en l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament i en les Entitats Bancàries col·laboradores, "La Caixa", "BMN Sa Nostra", "Santander", “BBVA” i “Banca March”.

El pagament també es pot realitzar a través de la pàgina web mitjançant la carpeta ciutadana.

Transcorregut el període de cobrament en voluntària, es procedirà al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.