Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

CALENDARI FISCAL 2020


 

 
Tipus Cobrament en voluntària Domiciliats
*IVTM - Impost sobre Vehicles Tracció Mecànica

Tarifes IVTM 2020
 
16 de març a 30 de desembre 2 de juny


 
*IBI - Impost sobre Béns Inmobles (Urbana)

*IBI - Impost sobre Béns Inmobles (Rústica)

*BICE - Bens Inmobles de Característiques Especials

*Entrada de Vehicles per Voravies

*Taules i Cadires
 

15 de juny a 30 de desembre


 


 

3 de setembre
 
*IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques

*Taxa Cementiri

*Llicències Taxi
 
 15 d'octubre a 30 de desembre
2 de desembre
 


 
 
El pagament de les quotes tributàries es farà en l'Oficina Municipal de Recaptació, de dilluns a divendres, en l'horari d'atenció al públic d'aquest Ajuntament i en les Entitats Bancàries col·laboradores, "La Caixa", "BMN Sa Nostra", "Santander", “BBVA” i “Banca March”.

El pagament també es pot realitzar a través de la pàgina web mitjançant la carpeta ciutadana.

Transcorregut el període de cobrament en voluntària, es procedirà al cobrament en via executiva dels rebuts impagats, tot aplicant el recàrrec que sigui procedent.

Acord de la Junta de Govern Local de l'aprovació del Calendari Fiscal

Decret Modificació Calendari Fiscal 2020

 

 
Properes activitats Anar a l'agenda...
CONTACTAR
Si us voleu posar en contacte amb nosaltres per gestionar els tràmits dels diferents departaments, fer una consulta o obtenir informació, fer un suggeriment, una queixa o demanar qualsevol altra qüestió, ho podeu fer a la mateixa seu de l’Ajuntament.

Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12 alcaldia@aj-escastell.org Carpeta Ciutadana Seu electrònica
Ajuntament des Castell