Plaça Esplanada, 5 - 07720 Es Castell - Telèfon: 971 36 51 93 - Fax: 971 36 54 12
 
 
     
Consultes i suggeriments
 
 
Seu Electrònica


Indicadors de Transparència

Ràdio

WebCam Sant Jaume


Certificat de resident per a viatjar
Carpeta Ciutadana
Bústia de SuggerènciesComerços

Perfil del contratant
Policia Local
Proteccio civil
Escola de Música


Residus Sòlids Urbans
LOGO
          

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local està integrada pel batle i un nombre de regidors i regidores, no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, quatre en l’actualitat, nomenats i separats lliurement pel batle. La Junta de Govern dóna compte al Ple.

Les funcions que corresponen a la Junta de Govern són:
- l'assistència al batle en l'exercici de les seves atribucions,
- l'exercici de les competències que li pugui delegar al batle o el Ple municipal
- l'exercici de les competències que li atribueixi directament la legislació corresponent.

Les sessions de la Junta de Govern Local se celebren cada divendres no festiu a les 12.00 h del matí i no són públiques.