F) INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA


F1) Planificació i organització de l'Ajuntament
 

  • Es publica un Organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions d’independència.

F2) Contractes, convenis i subvencions.


F3) Alts càrrecs de l'Ajuntament i Entitats participades.

  • Es publiquen les retribucions percebudes pels alts càrrecs de l'Ajuntament i els màxims responsables de les Entitats participades pel mateix:
  • Es fan públiques les indemnitzacions percebudes per l’abandonament dels càrrecs.  L'Ajuntament no contempla indemnitzacions per l’abandonament del càrrec.

F4) Informació econòmica i pressupostària.