ORDENANCES, REGLAMENTS I ALTRES DOCUMENTS DE CARÀCTER REGLAMENTARI

Des d' aquesta pàgina podeu visionar i descarregar-vos, les ordenances, reglaments i altres documents de caràcter reglamentari, aprovats per l'Ajuntament per tal de regular determinats aspectes d'àmbit local. 
caption
Descarregar documents
 ORD. B.01 ASSISTÈNCIA BENEFIC SANITÀRIA
 ORD. B.02 POLICIA I BON GOVERN
 ORD. B.03 REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE PROVEÏMENT D’AIGUA
 ORD. B.04 CEMENTERIS
 ORD. B.05 REGLAMENT RÀDIO
 ORD. B.06 REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
 ORD. B.07 NORMATIVA ÚS LLENGÜES OFICIALS
 ORD. B.09 REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 ORD. B.10 UNIONS CIVILS
 ORD. B.11 REGLAMENT CONCESSIÓ HONORS I DISTINCIONS
 ORD. B.12 REGULADORA HORARIS TANCAMENT ESTABLIMENTS I ESPECTACLES PUBLICS
 ORD. B.14 REGLAMENT DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE MENORCA
 ORD. B.16 PROTOCOLS FESTES ST. JAUME
 ORD. B.17 REGLAMENT VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL
 ORD. B.18 VENDA AMBULANT O SEDENTÀRIA
 ORD. B.19 ORDENANÇA OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES, CADIRES, PARA-SOLS I SIMILARS
 ORD. B.20 ORDENANÇA PUBLICITAT DINÀMICA
 ORD. B.21 REGLAMENT CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
 ORD. B.22 REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE DIA
 ORD. B.23 REGLAMENT SERVEI MUNICIPAL GESTIÓ D'HABITATGES DE LLOGUER
 ORD. B.24 REGLAMENT SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS EN AUTOMÒBILS LLEUGERS AMB CONDUCTOR
 ORD. B.25 ANTENES PARABÒLIQUES
 ORD. B.26 ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L'ACCÉS DELS CIUTADANS ALS SERVEIS PÚBLICS MITJANÇANT LA UTILITZACIÓ DE MITJANS ELECTRÒNICS
 ORD. B27 ORDENANÇA REGULADORA D'HORARIS, USOS I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA DURANT LES FESTES PATRONALS DE SANT JAUME
 ORD. B28 ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI
 ORD. B29 TARGETES D'ESTACIONAMENT
 ORD. B30 SUBSTITUCIÓ DE SANCIONS
 ORD. B31 RENOUS I VIBRACIONS
 ORD. B32 ORDENANÇA DE TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA
 ORD. B33 ORDENANÇA DE TINENÇA D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
 ORD. B34 ORDENANÇA DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP)
 ORD. B35 ORDENANÇA DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CASAL D'ENTITATS DES CASTELL