Instàncies i documentació

 


caption

INSTÀNCIES

CERTIFICATS
   
PADRÓ CULTURA

 

LLICÈNCIA D’ACTIVITATS INNÒCUES LLICÈNCIA D’ACTIVITATS MAJORS/MENORS


 
OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA POLICIA

RECAPTACIÓ

   
VENDA AMBULANT I FESTES  URBANISME

 

SERVEIS SOCIALS  OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA ANIMALS PERILLOSOS