Resolucions judicials


Extracte de sentències i altres resolucions judicials en les que és part processal l’ajuntament des Castell.
 

caption
TSJ BAL SALA CON/AD. SENTÈNCIA 00129/2014   Sentència que estima el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de l'Ajuntament des Castell, contra l'acte Nº 396 de data 16 de desembre de 2013 dictat pel Jutjat del Contenciós-Administratiu Nº 2 de Palma, en favor de l'entitat BYENZO COMPANY,S.L.
TSJ BAL SALA CON/AD. SENTÈNCIA 00193/2013
 
  Sentència que declara inadmissible el recurs d’apel·lació contra la resolució dictada el dia 6 de novembre de 2007 per l'Ajuntament des Castell desestimant una reclamació de responsabilitat.