Contractes i Proveïdors


Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través
de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic.


  Cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics:  2013  2014  2016
 2019

 Operacions amb proveïdors, adjudicataris i contractistes (2020).
   Operacions amb proveïdors, adjudicataris i contractistes(2019)
  Operacions amb proveïdors, adjudicataris i contractistes (2018).
  Operacions amb proveïdors, adjudicataris i contractistes (2017).
  Operacions amb proveïdors, adjudicataris i contractistes (2014).
  Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris (2014).


 Contractes formalitzats

 
Contractació servei de monitoratge per Activitats Esportives Municipals (2019)
 Dotació i reforma de les infraestructures del nucli urbà Noria Riera (2019)
 Sonorització Sant Jaume (2018)
 Concessió Demanial Cala Pedrera (2018)
  Recollida residus domèstics, neteja viària i suport manteniment parcs i jardins públics (2018)
  Instal·lació d'un sistema de recuperació d'aigües pluvials per a reg del Camp de futbol Municipal (2018)
  Reforma de la instal·lació d’enllumenat exterior del sector C/Bon Aire (2018)
  Construcció d’una nau annexa al pavelló municipal d’esports (2017)
  Obres de reforma i modificació de dependències de l’Ajuntament des Castell (2016).
  Obres de Reforma de la biblioteca municipal (2015).
  Obres de construcció de 2 pistes de pàdel (2015).
  Subministrament d’una carpa desmuntable de 40x10 (2015).