Deute Públic Municipal

Pagament a proveïdors
caption
2020 Informes trimestrals relatius a les mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials de
pagament a proveïdors 2020
 1r Trim      
2019 Informes trimestrals relatius a les mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials de
pagament a proveïdors 2019
 1r Trim   2n Trim   3r Trim   4rt Trim
2018 Informes trimestrals relatius a les mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials de
pagament a proveïdors 2018
 1r Trim  2n Trim  3r Trim  4rt Trim
2017 Informes trimestrals relatius a les mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials de
pagament a proveïdors 2017
 1r Trim  2n Trim   3r Trim  4rt Trim
2016 Informes trimestrals relatius a les mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials de
pagament a proveïdors 2016
 1r Trim  2n Trim  3r Trim  4rt Trim
2015 Informes trimestrals relatius a les mesures de lluita
contra la morositat en les operacions comercials de
pagament a proveïdors 2015
 1r Trim  2n Trim  3r Trim  4rt Trim

 

Deute Públic Municipal Consolidat 


    Periode Mitja de pagament Proveïdors Primer Trimestre 2020
    Endeutament. Operacions de Risc Informades (15.05.2017)
    Deute públic municipal consolidat (31.12.2014)