Gestions i serveis

Certificat d'Empadronament Històric


TRAMITAR

Objecte del Tràmit: Certificat municipal per acreditar el temps i els domicilis on ha estat empadronat una persona al municipi.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona interessada, amb la documentació acreditativa vigent.
Qualsevol persona física major d'edat pot demanar un certificat d'empadronament de qualsevol de les persones que estan empadronades al seu domicili.
Qualsevol persona física major d'edat pot actuar coma representant amb autorització de la persona interessada.

Requisits a complir: Estar o haver estat empadronat al municipi.
Documentació a presentar: - Si fa el tràmit la persona interessada, ha d’aportar l’original del DNI
- Si fa el tràmit una persona que no és la interessada, ha d’aportar l’original del seu DNI, la fotocòpia del DNI de la persona que demana el certificat i una autorització signada per la persona sol·licitant.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Servei d'Atenció Ciutadana (SAC)
Per telèfon (només informació): 971 365193
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: http://www.aj-escastell.org
Què ha de demanar el ciutadà: Certificat d'empadronament històric
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar en qualsevol moment
Terminis de l'administració: De resolució immediata
Tarifes aplicables: Tràmit presencial: 2,10€ al Servei d'Atenció Ciutadana. Tràmit telemàtic: gratuït
Resposta al ciutadà: Immediata
Marc Legal: - Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol.
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.

Sentit del Silenci Administratiu: No s'aplica.
Observacions: