Gestions i serveis

Canvi de domicili al padró d’habitants


Tramitar

Objecte del Tràmit: Canviar el domicili del ciutadà al padró d’habitants.
Àmbit de responsabilitat: Departament de padró / Registre d'entrada.
Qui ho pot demanar: Tots els ciutadans empadronats al municipi.
Requisits a complir: Tenir un domicili en propietat, llogat o comptar amb una autorització del propietari o llogater.
Documentació a presentar: Escriptura de la casa (si és de la seva propietat), o últim rebut de l'IBI a nom del propietari.
Contracte de lloguer i darrer rebut pagat.
Si no hi ha propietat ni lloguer, s'ha de personar el propietari de l'habitatge amb DNI original o fotocopia compulsada.
DNI, NIE o passaport original de les persones que s'han d'empadronar o fotocopia compulsada.
Llibre de família si hi ha menors d'edat original o fotocopia compulsada.
Custòdia dels menors (en cas de pares separats o altres).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Departament de padró / Registre d’entrada
Per telèfon (només informació): 971365193
Per correu: Pl.Esplanada, 5 - 07720 Es Castell
Per FAX (només informació): 971365412
Correu electrònic: padro@aj-escastell.org (només informació)
Altres:
Plana web: www.aj-escastell.org
Què ha de demanar el ciutadà: Canviar-se de domicili en el padró municipal.
Terminis de ciutadà: Immediat.
Terminis de l'administració: Immediat.
Tarifes aplicables: El canvi de domicili es gratuït.
Resposta al ciutadà: Immediat.
Marc Legal: Reglament de Població i Demarcació Territorial de les EELL.
Llei reguladora de les bases de règim local.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Aquest tràmit és presencial i ha d'efectura-lo la persona interessada, no s'admet la gestió per part de representants. L'empadronament de menors sempre depèn de l'empadronament d'adults (pares, tutors).
 


Documents Relacionats: